HEALTH-CORONAVIRUS/BELGIUM HEALTH-CORONAVIRUS/BELGIUM 

Beļģija: koronavīrusa dēļ apturēti publiskie dievkalpojumi

Koronavīrusa dēļ līdz 13. decembrim ir apturēti publiskie dievkalpojumi visās Beļģijas baznīcās. Bērēs ir ļauts piedalīties ne vairāk kā 15 cilvēkiem, bet laulību ceremonijā klāt varēs būt vienīgi paši Laulības sakramenta saņēmēji, liecinieki un priesteris.

Inese Šteinerte - Vatikāns

Bīskapi atgādina, ka neraugoties uz ierobežojumiem, garīgā dzīve neapstājas. Dievnami būs atvērti individuālām lūgšanām. “Atvērta baznīca ir viesmīlīgas vietējās kopienas zīme,” saka Beļģijas bīskapi. Viņi paziņo, ka Euharistijas svinības tiks pārraidītas ar televīzijas un Interneta starpniecību.

Baznīcas gani aicina ticīgos palīdzēt cits citam, iedrošināt citam citu ar tālruņa un vēstuļu starpniecību digitālajos saziņas līdzekļos. Izskan aicinājums parūpēties par cilvēkiem sev apkārt, piemēram, par vientuļiem kaimiņiem. “Neliels žests sastāda daļu no lielas iniciatīvas. Kopā mēs esam Baznīca, arī ārkārtējās situācijas apstākļos,” teikts Beļģijas bīskapu vēstulē.

07 novembris 2020, 16:21