Svētā Eģīdija kopiena palīdz pandēmijas upuriem

"Pasaules lūgšanu dienā, kas paredzēta 14. maijā, ir iesaistījusies arī Romas Svētā Eģīdija kopiena", saka Marko Impaļjaco. Pasākuma mērķis ir glābt pasauli no koronavīrusa izraisītās Covid-19 slimības radītajām sanitārajām, ekonomiskajām un humanitārajām sekām.

Silvija Krivteža - Vatikāns

Lūgšanu dienu ierosināja Cilvēku brālības Augstā komiteja, kurā darbojas dažādu reliģiju vadītāji. Minētā komiteja izveidota pēc vēsturiskā dokumenta parakstīšanas Abu Dabī. Deklarāciju parakstīja pāvests Francisks un musulmaņu galvenais imams Al-Azhars Tajebs.

"Šajā pandēmijas laikā visu reliģiju ticīgie ir iesaistījušies palīdzības sniegšanā tiem, kuri saskārās ar lielām grūtībām, kuri cieta, kuriem nebija ko ēst. Palīdzība tika sniegta visiem", skaidroja Svētā Eģīdija kopienas vadājs. "Mēs apzināmies, ka žēlsirdība pret nabadzīgajiem ir svarīga mācība visiem, jo slimnieku, īpaši veco ļaužu, kā arī personu ar fiziskās attīstības traucējumiem, nabadzīgo un bezpajumtnieku tiesību aizstāvēšana – kā norādīts deklarācijā – ir reliģiska un sociāla prasība. Lai 14. maija kopīgā lūgšana kļūst visiem par garīgu un universālu zīmi!" – vēlēja Marko Impaļjaco.

Jau vēstīts, ka Cilvēku brālības Augstā komiteja ierosināja noteikt ceturtdienu, 14. maiju, par lūgšanas un gavēšanas dienu par cilvēci. Tā mudina reliģiju vadītājus un cilvēkus visā pasaulē atbildēt šim humānajam aicinājumam un vienā balsī vērsties pie Dieva, lūdzot, lai Viņš pasargā cilvēci, dāvā tai drošību, stabilitāti, veselību un labklājību, un, lai pēc šīs pandēmijas pasaule kļūtu cilvēcīgāka un brālīgāka.

12 maijs 2020, 17:28