Polija: tiks rīkots sieviešu svētceļojums uz Jasna Guras svētnīcu

18. februārī Varšavā tikās Polijas Bīskapu konferences padome par sieviešu garīgo aprūpi. Klāt bija Polijas bīskapu delegāts sieviešu pastorālās aprūpes jautājumos, bīskaps Vieslavs Šlačeteks, kā arī sievietes, kas pārstāvēja dažādu diecēžu kopienas.

Inese Šteinerte - Vatikāns    

 Bīskaps uzsvēra, cik nozīmīga ir sieviešu loma Baznīcā un atgādināja, ka par to vairākkārt ir izteikušies pāvesti, tai skaitā Jānis Pāvils II un pavisam nesen Apustuliskajā pamudinājumā “Querida Amazonia” arī pāvests Francisks.

Tikšanās laikā tika izsludināts, ka 2021. gadā, Mātes dienā,  tiks rīkots pirmais nacionālā mēroga sieviešu svētceļojums uz Jasna Guras svētnīcu. Tiesa, šāds svētceļojums bija paredzēts jau šogad, taču sakarā ar politiskajām vēlēšanām valstī to tika nolemts atcelt uz vēlāku laiku. Sieviešu svētceļojums notiks arī kā pateicība par kardināla Stefana Višinska beatifikāciju. Sievietes lomai Baznīcā viņš ir veltījis īpašu uzmanību.

25 februāris 2020, 19:06