Ņujorkas arhibīskaps, kardināls Timotijs Dolens Ņujorkas arhibīskaps, kardināls Timotijs Dolens 

ASV: sākas kampaņa "Kardināla apelācija"

“Kardināla apelācija” – tā saucas Ņujorkas arhidiecēzes gadskārtējā kampaņa, kuras mērķis ir atbalstīt evaņģelizāciju. “Šogad iniciatīvai ir īpaša nozīme, jo sākas jauna desmitgade,” raksta Ņujorkas arhibīskaps, kardināls Timotijs Dolens vēstījumā, kas publicēts arhidiecēzes mājaslapā.

Inese Šteinerte - Vatikāns

 “Aicinu jūs atcerēties, ka misija ir domāta visiem,” teikts rakstā. “Katras paaudzes uzdevums ir dalīties ar citiem ticībā, ko esam saņēmuši. Tas ir tas, uz ko Kungs mūs aicina, proti, mācīt, kalpot un svētdarīt pasauli, sludinot patiesību un visas tautas darot par Viņa mācekļiem”.

Kardināls Dolens aicina ticīgos draudzēs, skolās, reliģiskajos ordeņos un kongregācijās, semināros, karitatīvajās un visās citās iestādēs, kuru mērķis ir kalpot kopienas labumam, lai tie par “taustāmu dara Baznīcas misiju brīdī, kurā pasaulei visvairāk ir nepieciešama liecināšana”. Šai ziņā kardināla apelācija nozīmē ticību, kas ir darbīga pasaules labā. Ņujurkas arhidiecēzes vadītājs izsaka pateicību visiem, kas piedalās šai kampaņā ar ziedojumiem, pasvītrodams, ka tas “atver sirdis pret Jēzus Kristus personu”.

Šādās kampaņās parasti tiek savākts ap 20 miljoni dolāru. Tie tiek sadalīti misiju un evaņģelizācijas vajadzībām, nabadzīgākajām draudzēm, izglītībai, jauno priesteru formācijai, pensionētā klēra uzturēšanai, tuvākmīlestības darbiem. Vissvarīgākais kampaņas brīdis ir Lielā nedēļa, kurā iesaistās visvairāk ticīgo.

25 februāris 2020, 18:54