Pāvesti un Berlīnes mūra krišana

Šodien, 9. novembrī, aprit 30 gadi kopš Berlīnes mūra krišanas. Šajā sakarā publicējam īsu video ar triju pāvestu – Jāņa Pāvila II, Benedikta XVI un Franciska uzrunu fragmentiem. Mūsdienu pāvesti vairakkārt pievērsās šim svarīgajam Eiropas vēstures tematam.

Jānis Evertovskis – Vatikāns

Berlīnes mūris krita 1989. gadā, naktī no 8. uz 9. novembri, pēc 28 gadu, 2 mēnešu un 27 dienu ilgas pastāvēšanas. Notikumam bija liela nozīme arī Vatikāna Radio, kas bija un joprojām ir "Pāvesta balss". Visus iepriekšējos gadu desmitus šī radio dažādu redakciju darbinieki un tehniķi neatlaidīgi strādāja pie tā, lai ik dienas dzīvinātu viņpus mūra palikušo katoļu ticību. Viņi bija pārliecināti, ka šī diena reiz pienāks, Eiropa atkal apvienosies un apspiestajām tautām no jauna uzausīs brīvības saule. Šī pārliecība balstījās uz ticību tam, ka Dieva mīlestība ir stiprāka pār ikvienu naidu un visiem totalitārisma režīmiem.

Īpašu lomu spēlēja Austrumeiropas valstu redakcijas, tai skaitā, programmas latviešu valodā veidotāji. Daudzi no tiem, kuriem šodien jau ir pāri četrdesmit, joprojām atceras, kā tālajos septiņdesmitajos un astoņdesmitajos gados Latvijas mājās radio īsviļņos, ne bez padomju režīma radītajiem traucējumiem, skanēja jezuītu tēva Staņislava Kučinska, bīskapa Andreja Ārvalda Brumaņa un nupat, 1. novembra, Visu Svēto dienas rītausmā mūžībā aizgājušās māsas Marijas Terezitas Bondares balss. Pateicoties viņiem, Svētā tēva balsi un vēsti varēja dzirdēt daudzi katoļticīgie, kuri bija spiesti dzīvot iekš šī "dzelzs priekškara", kura viens no spilgtākajiem simboliem bija tieši Berlīnes mūris.

"Rietumeiropiešiem ir pienācis laiks palīdzēt saviem brāļiem atkal ieņemt savu pilntiesīgo vietu šodienas un rītdienas Eiropā. Jā, laiks ir labvēlīgs, lai savāktu nojaukto mūru akmeņus un kopā celtu kopīgās mājas", drīz pēc Berlīnes mūra krišanas, 1990. gada 13. janvārī, sacīja pāvests Jānis Pāvils II, franču valodā uzrunājot pie Svētā Krēsla akreditētos diplomātus.

Benedikts XVI vienā no savām uzrunām sacīja: "Mēs atceramies šo nāves robežu, kas ilgus gadus sadalīja mūsu tēviju un ar spēku šķīra cilvēkus, ģimenes un draugus". Savukārt, pāvests Francisks Berlīnes mūra krišanas 25. gadadienā, uzrunājot uz lūgšanu "Kunga eņģelis" Svētā Pētera laukumā, Romā, sanākušos svētceļniekus, uzsvēra: "Tur, kur ir mūris, tur ir aizslēgta sirds. Ir vajadzīgi tilti, nevis mūri!"

09 novembris 2019, 12:38