ROMANIA POPE VISIT ROMANIA POPE VISIT 

Rumānija gatavojas pāvesta vizītei

Rumānijā notiek gatavošanās pāvesta Franciska vizītei, kurš šeit ieradīsies 31. maijā un paliks 3 dienas, līdz 2. jūnijam. Vispirms viņš apmeklēs Bukaresti, vēlāk Blažu, Jasi, kā arī Sumuleu Ciuc mariānisko svētnīcu. Svētais tēvs pasludinās par svētīgiem septiņus bīskapus – komunistiskā režīma upurus.

Inese Šteinerte - Vatikāns

 Vizītes moto ir “Iesim kopā”, un tas ir Romas katoļu uzmanības un tuvības signāls ar grieķu katoļu kopienu, kā arī gribas apliecinājums stiprināt ekumenisko dialogu. Francisks Rumānijā ieradīsies 20 gadus pēc tam, kad šo zemi apmeklēja pāvests Jānis Pāvils II.

Kā stāsta Bukarestes Katoļu Teoloģijas fakultātes dekāns, priesteris Vilhelms Danka, kam uzticēts būt par mediju koordinatoru pāvesta vizītes laikā, rumāņu tauta ir ļoti viesmīlīga un par pāvesta gaidāmo ierašanos jau šodien valda liels prieks. Par to varēja pārliecināties arī 11. maijā, Baznīcas organizētajā tautas festivālā.  

Uz tikšanos ar pāvestu Sumuleu Ciuc Dievmātes svētnīcā jau ir pierakstījušies 110 tūkstoši cilvēku, 50 tūkstoši viesi vēlas satikt Jasi un Blažā, nemaz jau nerunājot par galvaspilsētu Bukaresti. Pāvesta vadītos pasākumus ir ieinteresēti apmeklēt arī valstsvīri, to skaitā prezidents Klauss Johannis, pēc ticības luterānis, kopā ar sievu katolieti. Vēlēšanos būt klāt izrāda arī pareizticīgie. “Katoliskajai Baznīcai ir draudzības mantojums, ko nav iespējams kompromitēt ar kādu fundamentālistiski noskaņotu balsi,” atzīmē priesteris Danka.

Šai, 2019. gada pirmajā semestrī Rumānija ir Eiropas Savienības prezidējošā valsts. 9. maijā Sibiu pilsēta uzņēma Eiropas Savienības valstu vadītājus, kas bija ieradušies uz ārkārtas samitu sakarā ar gaidāmajām Strasbūras Parlamenta vēlēšanām. Kā, apritot 15 gadiem kopš iekļaušanas “kopējā namā”, uz to raugās rumāņu tauta? Priesteris Danka stāsta, ka redzot ekonomiskās un socialās izaugsmes iespējas, demokrātijas un taisnības stiprināšanu, kopumā vērtējums ir labs. Protams, netrūkst arī problēmu, piemēram, darba jomā. Nedrīkst neievērot, ka 4 miljoni rumāņu, jo īpaši jauniešu, pēc komunistiskā režīma krišanas ir emigrējuši uz citām zemēm. Taču solidaritātes kritērijs, ar ko identificējas Eiropas Savienība, vieš cerību. Pāvesta vizītes sagatavošanas darbos iesaistītais priesteris apliecina, ka Rumānijā nav vērojamas tik intensīvas nacionālistiskās tendences attiecībā pret migrāciju, kā tas ir daudzās citās zemēs.

Jautāts, kādu vēsti Rumānijas Baznīcas pārstāvis vēlētos nodot savas zemes jauniešiem sakarā ar Eiropas Parlamenta vēlēšanām, priesteris Vilhelms Danka saka: “Es viņus aicinātu balsot un piedalīties aizvien kvalificētākā Rumānijas klātbūtnē Eiropā, tai skaitā ar kristīgo liecību, kas spētu piešķirt dvēseli Eiropas politikai. Vēlētos aicināt viņus būt atbildīgiem un vienmēr vairot cerību.”

14 maijs 2019, 18:26