ostia calice eucaristia comunione Santa Messa ostia calice eucaristia comunione Santa Messa 

Itālija: grāmata "Iedzer mazliet vīna ar mēru! Kristīgā skaidrība"

“Iedzer mazliet vīna ar mēru! Kristīgā skaidrība” (“Prendi un pò di vino con moderazione. La sobrietà cristiana”) ar šādu nosaukumu Itālijā ir iznākusi grāmata, kurai ievadvārdus uzrakstījis pāvests Francisks. Grāmata publicēta neilgi pirms Lielā Gavēņa, lai kalpotu kā viela pārdomām, gatavojoties Lieldienām, proti, lai caur gavēni, skaidrību un mēru sasniegtu kristīgā prieka virsotni, kas slēpjas Kristus Augšāmcelšanās noslēpumā.

Inese Šteinerte - Vatikāns

Tekstā ir rodama svētā Jāņa Hrizostoma homīlija, kurā svētais komentē apustuļa Pāvila pirmās vēstules Timotejam fragmentu. Pāvils iesaka Timotejam “Nedzer vairs ūdeni vien, bet lieto mazliet vīna tavas māgas un biežo slimību dēļ!” (5,23). Svētais Hrizostoms skaidro, ka “Radīšana ir jāprot izbaudīt, lai atklātu, ka tā ir paveikta mūsu labuma dēļ.” Autors pasvītro, ka vīns ir Dieva dāvana un kā tāds tā nevar būt problēma. Problēma rodas tad, kad tas tiek lietots, neievērojot mēru. Homīlijas noslēgumā svētais Hrizostoms lieto jēdzienu “skaidrs reibums”, pēc kura iesaka vienmēr tiekties. “Vīnu Dievs mums ir devis nevis tāpēc, lai mēs piedzertos un justos slikti, bet gan, lai priecātos, saglabājot skaidru prātu,” pamāca svētais Hrizostoms. Tātad, Jēzus sludinātā mērenība un skaidrība piederas pie kristīgā dzīves stila.

Svētais Jānis Hrizostoms ir viens no IV gadsimta Baznīcas tēviem. Viņš ir dzimis pašreizējā Sīrijā. Savu priesterisko kalpojumu veica dzimtajā pilsētā Antiohijā. Sludinātāja darbības laikā viņš sarakstīja homīliju sēriju, kuru skaitā ir arī “Iedzer mazliet vīna ar mēru”. Šīs homīlijas viņš teica 387. gadā, kad notika “dumpis pret statujām”. Kad ļaudis bija sašutuši par augstajiem nodokļiem un imperators Teodosijs draudēja iznīcināt pilsētu, Jānis Hrizostoms iestājās par vidutāju. Viņa centienus imperators augsti novērtēja, ieceļot to par Konstantinopoles patriarhu. Svētā Jāņa Hrizostoma cīņa ar herēzijām un korumpētību izsauca dižciltīgo un dažu Austrumu bīskapu naidu, kuri to izsūtīja trimdā. Svētais nomira 407. gadā Komana Pontikā, pašreizējā Armēnijā.

Grāmata “Iedzer mazliet vīna ar mēru! Kristīgā skaidrība” ir sestā grāmatu sērijā “Vita nello Spirito” – “Dzīve Svētajā Garā”. “Svētums ir Baznīcas visskaistākais vaigs” saka pāvests Francisks apustuliskajā pamudinājumā “Gaudete et exsultate” – “Priecājieties un līksmojiet!”

04 marts 2019, 14:23