AUSTRALIA-WEATHER/FLOODS AUSTRALIA-WEATHER/FLOODS 

Austrālija: aicinājums rūpēties par maznodrošinātām ģimenēm

“Ne darba devēji, ne valdība necenšas atbalstīt zemu atmaksātos austrāliešus, jo īpaši ģimenes,” saka Austrālijas Katoļu Bīskapu konferences Darba attiecību grupas locekle Megana Kavanaga.

Inese Šteinerte - Vatikāns

 Viņa stāsta, ka Austrālijā kopš 1907. gada pastāv nosacījums, ka cilvēkus, kuri veic pilnas slodzes darbu un kuriem ir jāuztur ģimenes locekļi, nedrīkst atstāt uz nabadzības sliekšņa. Lai arī valstij šobrīd ir daudz lielākas iespējas atbalstīt strādājošo ģimenes un pasargāt pret trūkumu, nekā tas bija pirms 112 gadiem, tas neizpaužas praksē. Austrālijas Darba komisija ir aprēķinājusi, ka ar algu, ko saņem ģimenes apgādnieks, patiesībā var izdzīvot tikai viena persona.

21 marts 2019, 18:30