FILES-GERMANY-CRIME-ANTISEMITISM-JEWS FILES-GERMANY-CRIME-ANTISEMITISM-JEWS 

Vācija: izdoti statistikas dati par antisemītiskiem noziegumiem

Vācijas Bīskapu konference pauž prieku par ortodoksālo rabīnu izdoto deklarāciju, kurā teikts, ka tie “atzīst pozitīvās attiecības starp ebrejiem un kristiešiem, kādas ir izveidojušās tūlīt pēc Vatikāna II koncila”.

Inese Šteinerte - Vatikāns

 Tekstā apliecināts, ka kristieši tiek atzīti kā “partneri, cieši sabiedrotie un brāļi kopīgajos centienos pēc labākas pasaules.” Deklarācija ir izdota tai pašā laikā, kad tiek izplatīti valdības dati par antisemītiskiem noziegumiem Vācijā. Laikā no 2017. līdz 2018. gadam tie ir pieauguši par 9%. Lielāko daļu noziegumu ir pastrādājuši radikāli labējo partiju piekritēji.

Valdības nozīmētais atbildīgais par antisemītisma apkarošanu Felikss Kleins uzsver, ka “cīņai pret antisemītismu Eiropas līmenī ir jākļūst par vienu no prioritātēm Vācijas prezidentūras laikā Eiropas Savienībā nākamajā gadā.” Ebreju centrālās padomes prezidents Jozefs Šusters statistikas datus sauc par šokējošiem, bet Vācijas valdības spīkers Ulriks Demmers apliecina, ka “Vācijā antisemītismam nav vietas.”

28 februāris 2019, 16:42