Kim Yong Nam, North Korea's president of the presidium of the Supreme People's Assembly, meets with Marco Impagliazzo, president of the Community of Sant'Egidio, at the Mansudae Assembly Hall in Pyongyang Kim Yong Nam, North Korea's president of the presidium of the Supreme People's Assembly, meets with Marco Impagliazzo, president of the Community of Sant'Egidio, at the Mansudae Assembly Hall in Pyongyang 

Ziemeļkoreja: Svētā Eģīdija kopienas delegācijas vizīte

Svētā Eģīdija kopienas delegācija prezidenta Marko Impaļjacco vadībā ir atgriezusies no vizītes Ziemeļkorejā. Uz turieni tā bija devusies humanitārās sadarbības un dialoga ietvaros. Tika apmeklētas vairākas Ziemeļkorejas pilsētas un apdzīvotās vietas – Phenjana, Vonsona, Munčona, Panmundžoma.

Inese Šteinerte - Vatikāns

 Jau sešus gadus ar pārtiku, medikamentiem un medicīniskajām iekārtām Svētā Eģīdija kopiena atbalsta Vonsonas pediatrisko slimnīcu. Bez tam, pārtikas sūtījumi ir sasnieguši arī vairāk nekā 300 veco ļaužu, kas mīt valsts vadītajās struktūrās.

Phenjanā delegāciju pieņēma Ziemeļkorejas Tautas padomes prezidija vadītājs Kims Jongs Nams. Tikšanās laikā viņš pateicās Svētā Eģīdija kopienai par nenogurstošo darbu miera labā un apsveica to sakarā ar nesen apritējušo 50 gadu jubileju. Valsts amatpersona pauda pateicību arī par palīdzību minētajām bērnu un veco ļaužu aprūpes iestādēm, un novēlēja, lai sadarbība vēl vairāk izvērstos nākotnē, aptverot arī kultūras un izglītības jomas.

Marko Impaļjacco Ziemeļkorejas Tautas padomes prezidija priekšniekam pastāstīja par tuvākmīlestības darbu, ko kopiena veic dažādās pasaules vietās, kā arī par to, ko tā dara miera labā. Kopienas vārdā tika apsolīts darboties Ziemeļkorejas valsts pārstāvja ierosinātajās kultūras un izglītības jomās šai zemē un novēlēts, lai miera soļi, kas tiek sperti starp abām Korejas daļām, sekmīgi ietekmētu visu cilvēku dzīvi, kas mīt šai pussalā.

Svētā Eģīdija kopienas delegācija tikās arī ar Ziemeļkorejas Ārlietu ministrijas viceministru attiecībām ar Eiropu Imu Čonu Iru, ar kuru tika pārrunāts par divpusējām Ziemeļkorejas un Svētā Eģīdija kopienas attiecībām, kā arī par dažiem starptautiskās miera politikas aspektiem.

Phenjanā delegācija apmeklēja dažādas kristīgās apvienības, to skaitā katolisko  apvienību Čančunā, Korejas kristīgo federāciju un Krievijas Pareizticīgās Baznīcas kopienu Korejā. Phenjanā darbojas divi pareizticīgo priesteri. Tie svin dievkalpojumus pareizticīgo dievnamā, ko 2006. gadā iesvētīja Maskavas Pareizticīgo patriarhs Kirils.

Svētā Eģīdija kopienas pārstāvji tikās arī ar Phenjanas Ārzemju studiju universitātes studentiem un profesoriem. To skaitā bija arī studenti, kas studē itāļu valodu un kultūru. Lielu interesi gan audzēkņi, gan docētāji izrādīja par kultūras apmaiņas iespējām ar Svētā Eģīdija kopienu un Itālijas kultūras institūcijām.

Panmundžomā, ciematā, kas atrodas uz 38. paralēles, proti, uz demilitarizētās zonas līnijas, kas atdala divas Korejas, notika atceres pasākums, kurā tika izteikts gandarījums par Ziemeļkorejas un Dienvidkorejas valstu līderu tikšanos, līdz ar kuru aizsākās tuvināšanās process un notika dialoga atjaunošana.

19 decembris 2018, 17:19