Itālija: lūgšanu skola Internetā

12 īsi video 12 nedēļām ir sagatavoti Padovas diecēzē. Projekts, kas tapis pēc diecēzes jauniešu lūguma, saucas “Lūgšanu skola on line” un tas ir pirmais jauniešiem veltītās Bīskapu Sinodes auglis diecēzes ietvaros.

Inese Šteinerte - Vatikāns

Lūgšanu skola Internetā nenomaina, bet papildina citas, tai skaitā jau tradicionālās lūgšanu inicitīvas. Viens video ilgst apmēram 3 minūtes un tas ir balstīts uz diviem aspektiem. Pirmais attiecas uz lūgšanu ar tās biblisko, teoloģisko un eksistenciālo pamatu, otrs ir konkrēta lūgšanas prakse, ko īstenot nedēļas garumā.

“Lūgšanu skolas on line” materiāli tiks ievietoti katru pirmdienu Youtube kanālā un pieejami arī caur Padovas diecēzes mājaslapu, kuras adrese ir www.giovanipadova.it. Tos varēs atrast arī Facebook, Telegram un Instagram vietnēs. Līdz ar lūgšanu skolas atklāšanu ir padomāts arī par Padovas diecēzes mājaslapas jauno grafisko attēlu.

14 decembris 2018, 15:03