AUSTRALIA-ABUSE-POLITICS-RELIGION AUSTRALIA-ABUSE-POLITICS-RELIGION 

Austrālija: lūgums piedot

22. oktobrī Austrālija lūdza piedošanu visiem, kas savulaik ir kļuvuši par seksuālās vardarbības upuriem.

Inese Šteinerte - Vatikāns

 Premjerministrs Skots Morisons, uzrunājot parlamentāriešus un dažas zālē klātesošās personas, kam bērnībā ir nācies kļūt par noziedzīgās rīcības upuriem, teica skarbus nosodījuma vārdus tiem, kas pret bērniem ir izdarījuši “neiedomājamu viņu nevainības zādzību”, likuši ciest viņu dvēselēm, un kuru saucieni pēc palīdzības nav tikuši uzklausīti vienaldzības dēļ.

Valdības lūgumu piedot augstu novērtē Austrālijas Katoliskā Baznīca. Bīskapu konference cildina upuru drosmi, meklējot patiesību, taisnību un dziedināšanu. Valdības komisija, kas nodarbojas ar seksuālo noziegumu izmeklēšanu, ir atklājusi ap 17 tūkstošiem lietu un uzklausījusi ap 8 tūkstošiem liecinieku.

Arī Austrālijas bīskapi un reliģisko kongregāciju vadītāji atkārtoti lūdz piedošanu visiem seksuālo noziegumu upuriem un viņu ģimenes locekļiem, draugiem un atbalstītājiem, kas ir dalījušies ciešanās. “Noziegumi, ko izdarījuši priesteri, reliģiskie, reliģiskās un laji, ir totāla nodevība pret Jēzus Kristus Evaņģēliju,” atzīmēts Austrālijas Bīskapu konferences notā.

22. oktobris Austrālijā izvērtās par dienu, kurā piedošanu par seksuāla rakstura pārkāpumiem lūdza arī daudzas reliģiskās un laicīgās kopienas.

24 oktobris 2018, 17:05