monastero di Bose, XXVI incontro internazionale ecumenico ortodosso monastero di Bose, XXVI incontro internazionale ecumenico ortodosso 

Vācija: top divi ekumeniskās sadarbības dokumenti

Augsburgā, Vācijā, septembra pirmajās dienās tikās Romas Katoļu Baznīcas un Pasaules Baznīcu padomes apvienotā darba grupa, lai izstrādātu divus dokumentus par ekumenisko sadarbību miera celtniecības un migrācijas jautājumos.

Inese Šteinerte - Vatikāns

Pontifikālās Kristiešu vienotības veicināšanas padomes sekretārs, bīskaps Braiens Farels un Pasaules Baznīcu padomes ģenerālsekretāra palīgs, profesors Joans Sauka sniedza pārskatu par aizvien augošo sadarbību attiecībā uz vitāliem kopīgas intereses jautājumiem, sākot no darba kristiešu vienotības labā, dialoga par doktrināliem un morāliem tematiem, misijas, izglītības, starptautiskā dialoga un klimatiskajām izmaiņām līdz miera celtniecībai, migrācijām un kristiešu devumam jaunatnes labā. Piemēra pēc tika atgādināts par vienotās kristiešu delegācijas vizīti Kongo Demokrātiskajā Republikā, lai veicinātu izlīgšanu un mieru, jo īpaši tur gaidāmo politisko vēlēšanu priekšā. Tāpat tika minēta Pasaules lūgšanu dienas rīkošana par Radītā aizsardzību Asīzē un svētceļojums no Asīzes un Katovici, kur notiks nākamā ANO konference par klimatiskajām izmaiņām.

Nozīmīgu laika daļu sanāksmes dalībnieki veltīja jauno dokumentu par miera celtniecību un migrāciju melnraksta izstrādei. Pirmais dokuments tiek veltīts miera celtniecībai konflikta un vardarbības situācijās. Šai sakarā vērā tiek ņemti kultūra, reliģija un dialogs kā noderīgi faktori konfliktu atrisināšanas un miera labā. Kristieši tiek aicināti būt par Dieva misijas līdzstrādniekiem ceļot miera kultūru. Šajā misijā ietilpst darbs ekumenisma, starpreliģiju un starpkultūru dialoga labā, kā arī sadarbība, cenšoties panākt taisnību un mieru. Tekstā tiek izcelts risks, kas apdraud mieru no minētajām trim perspektīvām, kā arī ir rodami ieteikumi kristiešiem attiecībā pret tām.

Viena no vislielākajām mūsdienu pasaules problēmām ir migrācija. Tika atzīmēts, ka tā ir nozīmīga “laiku zīme”. Ekumeniskās sadarbības priekšplānā ir rūpes par migrantiem, jo īpaši par bēgļiem. Dokumentā, kas tiek sagatavots, teikts, ka migranti un bēgļi sabiedrībai un Baznīcām ir izaicinājums un tai pašā laikā arī iespēja.

Jāpiebilst, ka no 18. līdz 20. septembrim Romā notiks Pontifikālā Integrālas cilvēka attīstības dikastērija un Pontifikālās Kristiešu vienotības veicināšanas padomes rīkota sanāksme par ksenofobiju, rasismu un populistisku nacionālismu.

07 septembris 2018, 15:32