2018.08.14 Mons. Stanislaw Gadecki, Polonia 2018.08.14 Mons. Stanislaw Gadecki, Polonia 

Polija: katehēzes nozīme skolās

“Jauniešu pastorālā aprūpe šodien ir viens no galvenajiem Baznīcas izaicinājumiem,” saka Polijas Bīskapu konferences prezidents Staņislavs Gondeckis. Jaunā mācību gada sākumā viņš vēršas pie visiem priesteriem, aicinot tos darīt jauniešu pastorālo aprūpi par Baznīcas evaņģelizējošā darba integrālu sastāvdaļu.

Inese Šteinerte - Vatikāns

Varšavas arhibīskaps Kazimirs Ničs, savukārt, izceļ katehēzes nozīmi skolās. Viņš atzīmē, ka lielākājā daļā macību klašu interese par ticības mācību ir ļoti zema. Viņš uzskata, ka veicot katehēzi, vislabākā ir individuālā pieeja. Uzrunājot 1100 skolotājus Varšavas skolās, kardināls aicināja tos būt gataviem sniegt pārliecinošas atbildes uz jauniešu uzdotajiem jautājumiem.

“Stundu laikā mums visiem būs jāmaksā cena par dažu mūsu brāļu vājumu un grēkiem, pie tam smagiem grēkiem,” teica kardināls Ničs, iedrošinot priesterus, reliģiskos, reliģiskās un lajus, kas pasniedz skolās, necensties problēmu apslēpt, bet stāties tai nopietni pretim, pašiem rādot labu piemēru.

9. septembrī Polijas Katoliskā Baznīca sāk Izglītības nedēļu. Nacionālā mērogā tā tiek rīkota jau astoto reizi un ir veltīta jauniešu atbalstam viņu paaicinājuma izšķiršanas procesā.

05 septembris 2018, 16:41