Vatican Pope Vatican Pope 

Lietuva, Igaunija: gatavošanās pāvesta vizītei

No 15. līdz 17. maijam Viļņā notika Lietuvas bīskapu sanāksme. Tās laikā pāvesta Franciska vizītes sagatavošanas komisijas ģenerālsekretārs Sauļus Rums iepazīstināja ar dažādiem praktiskiem un organizatoriskiem vizītes sagatavošanas aspektiem.

Inese Šteinerte - Vatikāns

 Šonedēļ sāk darboties Internet mājaslapa popieziausvizitas.lt, kurā būs pieejama visa informācija, kas attiecas uz pāvesta Franciska ceļojumu pa Lietuvu no 22. līdz 23. septembrim. Sadarbībā ar Svēto Krēslu joprojām tiek strādāts pie pāvesta vizītes plāna, lai tas iegūtu savu definitīvo formu. Svētdien, 3. jūnijā visos Lietuvas dievnamos tiks vākti līdzekļi pāvesta vizītes norisei.                                                                                                                                                                                                                                          

Lietuvas bīskapi sanāksmē runāja arī par kristīgās iniciācijas posmiem pieaugušajiem un nolēma izpētīt pašreizējo situāciju diecēzēs, lai kristīgo iniciāciju iekļautu plašākā evaņģelizācijas programmu un katehēzes perspektīvā nacionālajā līmenī.

Pāvesta vizītei gatavojas arī Baznīca Igaunijā. Igaunijas apustuliskā administrācija ir sarīkojusi izstādi, kas šais dienās tika atklāta Tallinnas Svētā Kārļa baznīcā. Kā teikts apustuliskās administrācijas mājaslapā, izstāde “paver skatu” uz Bergoljo dzīvi līdz pontifikātam un parāda, kādas ir “viņa vēsts galvenās līnijas”. Ekspozīcija sastāv no 12 informatīviem paneļiem ar tekstiem igauņu un angļu valodās, kā arī fotogrāfijas. Starp pieminētajiem faktiem, ir Bergoljo vecāku emigrācija no Itālijas uz Argentīnu, viņa priesteriskais paaicinājums, mīlestība uz futbolu un tango. Pēdējais panelis ir veltīts pāvesta Franciska rakstiem un viņa gaidāmajai vizītei, kas Tallinnā notiks 25. septembrī.

Izstādē ir izmantoti daudzi pāvesta citāti, kas norāda uz to, cik vienkārša un visiem saprotama ir viņa valoda. Apmeklētāji caur ekspozīcijas materiāliem tiek aicināti labāk iepazīt ne tikai Franciska, bet arī svētā Jāņa Pāvila II personību.  Šeit varēs atskatīties uz viņa vizīti Tallinnā 1993. gadā. Izstādes organizētāji vēlas, lai iepazīšanās ar abām šīm vienreizējām personībām kalpotu par iedvesmas avotu attiecībā uz vērtībām, ko tās veicina, piemēram, žēlsirdība, visaptveroša ekoloģija un prieks. Nākamajās nedēļās izstāde no Tallinnas tiks vesta uz Pērnavu un Tartu.

23 maijs 2018, 16:29