Ticīgie Ķīnā Ticīgie Ķīnā 

Ķīna: mariāniskais mēnesis Šešaņas svētnīcā

Ar svinīgu Euharistisku dievkalpojumu ir uzsākts mariāniskais mēnesis Šešaņas Dievmātes svētnīcā Ķīnā.

Inese Šteinerte - Vatikāns

 Svētnīca Šanhajas tuvumā ir guvusi pasaules ievērību, pateicoties pāvesta Benedikta XVI sastādītajai un izplatītajai lūgšanai, kas ir adresēta tieši Šešaņas Dievmātei. Sanktuārija pašā galotnē atrodas Jaunavas Marijas statuja, kas savās rokās tur augsti paceltu Bērnu Jēzu. Savukārt, Viņa rokas ir plaši atvērtas mīlestības žestā pret visu pasauli. Šanhajas diecēzes mājaslapā paskaidrots, ka ar šo žestu ticīgie tiek aicināti būt par ticamiem šīs mīlestības lieciniekiem, paliekot vienotiem ar Pētera klinti, uz kuras ir uzcelta Baznīca.

Maija mēneša atklāšanā tā priekšvakarā, 30. aprīlī, ir piedalījušies vairāk nekā 3 tūkstoši dalībnieku. Savukārt, 1. maijā svētceļnieki procesijā ieradās Šešaņas kalna galotnē, kur atrodas Dievmātei veltītā bazilika. Vairāki desmiti Šanhajas un citu diecēžu priesteru koncelebrēja Svēto Misi. Klāt bija daudz reliģisko, semināristu un ticīgo laju.

Šanhajas diecēze maija mēnesim ir gatavojusies jo īpaši. Ir publicēts svētceļnieku ceļvedis, aicinot svētceļnieku grupas jau iepriekš pasūtīt dievkalpojumu laiku. Tiek norādīts, ka grupām, kas ierodas no citām diecēzēm, līdzi ir jābūt priesterim. Milzīgā ļaužu pieplūduma dēļ, ceļvedī atgādināts strikti sekot brīvprātīgo norādījumiem.

09 maijs 2018, 12:26