Inter-Korea Summit talks preparation Inter-Korea Summit talks preparation 

Koreja: aicinājums lūgties par samierināšanos

Tuvojoties samitam starp Phenjanas un Seulas augstākajām galotnēm, Korejas kristīgo kopienu padome aicina kristiešus visā pasaulē lūgties par mieru. Lielas cerības tiek liktas uz izlīgšanu starp abām Korejām. Samitā, kas 27. aprīlī notiks demilitarizētajā zonā Panmundžomas ciematā, piedalīsies Dienvidkorejas prezidents Muns Džēins un Ziemeļkorejas prezidents Kims Čenuns. Korejas vēsturē šī būs trešā tikšanās starp abu valstu līderiem un pirmā, kopš Ziemeļkoreju vada Kims Čenuns. Pirmās divas tikšanās notika 2000. un 2007. gadā.

Inese Šteinerte – Vatikāns

Korejas kristīgo kopienu padome aicina kristiešus solidarizēties ar Koreju, katru dienu līdz 27. aprīlim vismaz 1 minūti lūdzoties par mierīgu sadzīvi šajā pussalā. Šai datumā, savukārt, ticīgie, kas piekrīt iniciatīvai, tiek rosināti ieturēt gavēni, bet 29. aprīlī Baznīcu kopienas visā pasaulē tiek aicinātas uzsākt speciālu kolekti sadarbības projektiem starp abām Korejām. Lūgšanu iniciatīva ir uzsākta 23. aprīlī ar ekumenisku dievkalpojumu par mieru. Tas notika Seulas prezbiteriāņu dievnamā, kur bija sapulcējušies ap 400 dažādu konfesiju ticīgo.

Korejas kristīgo kopienu iniciatīvu atzinīgi novērtē Pasaules Baznīcu padome. Tā ir nākusi klajā ar atkārtotu aicinājumu nomainīt 1953. gadā parakstīto pamieru ar miera traktātu, lai definitīvā veidā noslēgtu uz nenosakāmu laiku apturēto karastāvokli un nodibinātu mierīgu sadzīvi Korejas pussalā. Šobrīd vienīgais dokuments, kas aptur militāro darbību Ziemeļkorejas un Dienvidkorejas starpā, ir jau minētais 1953. gada 27. jūlija pamiers, kas tika parakstīts Panmundžomā uz abu valstu robežas. Tas paredz apturēt visas militārās darbības, uz 38. ģeogrāfiskās paralēles izveidot 4 kilometrus garu demilitarizēto zonu starp pussalas dienvidiem un ziemeļiem, kas formāli atdalītu divas valstis un kalpotu kā mehānisms, lai apmainītos ar karagūstekņiem. Pamiers, saskaņā ar tajā rakstīto, paredz arī “atteikties no jebkādas naidīgas attieksmes no abu valstu iekšienes, kā arī pret demilitarizēto zonu, neienākt zonās, kas ir pakļautas abu valstu autoritāšu kontrolei”. Bez tam, pamierā ir izteikta apņemšanās pārveidot to par miera traktātu.

25 aprīlis 2018, 14:35