Betlēmes Piena grotā Betlēmes Piena grotā 

Lūgšanas par trimdiniekiem Betlēmes Piena grotā

Atceroties Svētās Ģimenes bēgšanu uz Ēģipti, Svētās Zemes kustodija 19. oktobrī lūdzās Betlēmes Piena grotā par visiem tiem, kuri “ir spiesti mērot trimdas ceļus”.

Inese Šteinerte - Vatikāns

 Svētās Zemes kustods, tēvs Frančesko Pattons svinēja Euharistiju vietā, kur, saskaņā ar tradīciju, Marija un Jāzeps bija apstājušies ceļā uz Ēģipti. Lai pasargātu mazo Jēzu, viņi bēga no Heroda izsludinātajām jaundzimušo vajāšanām. Svētā Mise Betlēmes Piena grotā ietilpa svētajam Jāzepam veltītā 2021. gada speciālo svinību sarakstā, kuras notiek svētvietās, kas saistītas ar Jēzus audžutēva dzīvi.

Svētās Mises homīlijā tēvs Pattons izcēla trīs fundamentālas iezīmes svētā Jāzepa dzīvē, kuras var rast Mateja Evaņģēlijā. Tās ir nemitīga spēja uzticēties Dievam, mīlestības pilnas rūpes par Jēzu un Mariju, Svēto Rakstu piepildīšana, pateicoties paklausībai, kas ir ļāvusi īstenot Dieva Pestīšanu caur Jēzu Kristu. “Šie elementi ir jāievēro, lai kavētos pārdomās par svētā Jāzepa atstāto mācību mums visiem,” teica franciskāņu tēvs. Viņš atzīmēja, ka Jāzeps atradās tādā pašā situācijā, kādā šodien atrodas daudzi kristieši Svētajā Zemē, Gazā, Betlēmē, Sīrijā, Libānā, Irākā, kā arī vairākās Āzijas, Āfrikas un Latīņamerikas zemēs. Viņi dodas bēgļu gaitās nevis tāpēc, ka tā ir izvēlējušies, bet gan tāpēc, ka ir spiesti to darīt. “Celebrēt šeit, Betlēmē, šai Svētās Ģimenes pirmās apstāšanās vietā ceļā uz Ēģipti, nozīmē, ka mums ir jākļūst iejutīgākiem pret tiem, kuri šodien ir nonākuši svētā Jāzepa situācijā, kurš ir spiests ņemt sev līdzi bērnu Jēzu un Mariju, un bēgt,” teica Svētās Zemes kustods.

Piena grotas svētnīca atrodas dažu soļu attālumā no Kristus Dzimšanas bazilikas un svētceļnieki uz to ir nākuši jau gadsimtiem tālā pagātnē. Ar šo vietu ir saistītas divas leģendas: pirmā ir izplatījusies VI gadsimtā. Saskaņā ar to, Marija šeit paslēpās Nevainīgo bērniņu vajāšanu laikā. Otra leģenda vēstī, ka steigā bēgot, daži piena pilieni no Dievmātes krūtīm, kura tai brīdī zīdīja bērnu, nopilējuši zemē, pārveidojot grotas sienas krāsu no rozā uz baltu. Vismaz jau kopš IX gadsimta sākuma Betlēmes Piena grotas pulveris ir kļuvis par kulta priekšmetu. Tautas dievbijībā ir nostiprinājies ticējums, ka šis pulveris palīdz atgriezt pienu mātēm, kurām tas aptrūkstas, kā arī novērst neauglību. Grota ir iekļauta Svētās Zemes sanktuāriju sastāvā. Šobrīd to aprūpē franciskāņu tēvi. Pēdējoreiz svētnīca ir restaurēta 2007. gadā.

27 oktobris 2021, 16:38