Svētīgā Karlo Akutis ķermeņa relikvijas Svētīgā Karlo Akutis ķermeņa relikvijas 

Uz pastāvīgu laiku tiks izstādītas svētīgā Karlo Akutis relikvijas

Arvien vairāk ticīgo turpina godināt svētīgo Karlo Akutis, daudzi nāk pie viņa kapa Asīzē, lai ar jaunieša starpniecību izlūgtu sev žēlastības. Karlo nomira no leikēmijas 2006. gadā 15 gadu vecumā, bet jau 2020. gada 10. oktobrī tika pasludināts par svētīgu.

Inese Šteinerte - Vatikāns

 Šobrīd tiek lemts par viņa mirstīgo miesu atkārtotu ekspozīciju ticīgajiem. Asīzes Spoļjacione (Spogliazione) svētnīca, kurā atdusas Karlo Akutis, ziņo, ka relikviju izstādīšana notiks “tiklīdz tas būs iespējams un svētīgā miesa paliks redzama uz pastāvīgu laiku”. 

Kā teikts notā, ekspozīciju bija nolemts uzsākt šī gada augusta mēnesī, taču apstākļi, kas saistās ar pandēmiju Itālijā un visā pasaulē, Asīzes bīskapu Domeniko Sorrentino ir mudinājuši pagaidīt piemērotāku laiku.” “Katrā ziņā,” turpināts paziņojumā, “svēto un svētīgo sūtība nav norādīt uz sevi, bet gan vest cilvēkus pie Jēzus”. Ticīgie tiek aicināti pastiprināti lūgties par tiem, kuri dažādās pasaules malās pārdzīvo smagas situācijas.

Svētīgā Karlo Akutis relikviju iepriekšējā izstādīšana notika pagājušajā gadā no 1. līdz 19. oktobrim. Pie viņa kapa šai īsajā laika posmā lūdzās vairāk nekā 41 tūkstotis cilvēku. Dienā uz Spoļjacione svētnīcu plūda vidēji 2100 ticīgo. Plūsmu palīdzēja regulēt daudzi policisti un brīvprātīgie.

2020. gada 1. oktobrī notika Svētā Mise, pēc kuras tika atvērts svētīgā Karlo kaps. Dievkalpojumu Internetā vēroja ap 570 tūkstoši cilvēku un Facebook lapā ar to dalījās vairāk nekā 2000 cilvēku. Savukārt video, kurā bija iemūžināts tikai kapa atvēršanas brīdis vien, saņēma vairāk nekā 3 miljonus skatījumu.

Karlo Akutis ir pirmais no svētajiem un svētīgajiem, kuri par evaņģelizācijas instrumentu ir izmantojuši modernās tehnoloģijas. 14 gadu vecumā viņš projektēja un īstenoja virtuālu izstādi par Euharistiskajiem brīnumiem. Pāvests Francisks Apustuliskajā pamudinājumā “Christus vivit” pēc jauniešiem veltītās Bīskapu Sinodes jauno svētīgo nosauca par piemēru saviem vienaudžiem. Francisks atzīmē “Viņš prata izmantot jaunās komunikācijas tehnikas, lai sludinātu Evaņģēliju, lai komunicētu vērtības un skaisto. Viņš redzēja, ka daudzi jaunieši, lai arī šķietami atšķirīgi, beigās kļūst par līdzīgiem visiem citiem, kuri skrien pakaļ tam, ko šīs pasaules varenie viņiem uzspiež caur konsumisma mehānismiem. Tādējādi, viņi neļauj uzplaukt dāvanām, ko Kungs tiem ir devis, nedāvā šai pasaulei savas Dieva dotās spējas, kas ir tik unikālas un sev vien raksturīgas. Tāpēc Karlo mēdza teikt, ka “visi piedzimst kā oriģināls, bet daudzi nomirst kā fotokopijas”.

17 jūlijs 2021, 16:37