Kardināls Alberts Vanjē Kardināls Alberts Vanjē 

Mūžībā devies franču kardināls Alberts Vanjē

Pāvests Francisks nosūtījis Romas Svētā Pētera Kanīzija jezuītu kopienas priekšniekam tēvam Manuelam Moruhao adresētu telegrammu, kurā izsaka savu visdziļāko līdzjūtību saistībā ar kardināla Alberta Vanjē nāvi.

Silvija Krivteža - Vatikāns

Ceturtdien, 29. jūlijā, Romā 98 gadu vecumā mūžībā devies bijušais Pontifikālās Bībeles institūta rektors un Bībeles komisijas sekretārs, franču kardināls Alberts Vanjē. Viņš dzimis 1923. gada 24. jūlijā Hazebrukā, Francijas ziemeļos. 1941. gada 11. septembrī iestājies Jēzus Sadraudzības ordenī. 1954. gada 26. jūlijā iesvētīts par priesteri. Studējis literatūru, filozofiju un teoloģiju Sorbonas universitātē. Ieguvis doktora grādu Bībeles institūtā Romā. 1963. gadā iecelts par profesoru minētajā institūtā. Viņš ir daudzu grāmatu un zinātnisko rakstu autors. Aktīvi darbojies Pontifikālajā kristiešu vienotības veicināšanas padomē, Katoliskās izglītības un Ticības mācības kongregācijās. 2006. gada 22. februārī, vispārējās audiences noslēgumā, pāvests Benedikts XVI paziņoja savu lēmumu iecelt jezuītu priesteri Albertu Vanjē par kardinālu, kuru nosauca par lielo egzegētu.  

Kardinālu kolēģijā ir 220 kardināli, no kuriem 123 ir balsstiesīgi. Visvecākais no viņiem ir slovāku kardināls Jozefs Tomko (dzimis 1924. gada 11. martā), tad seko Hozē Maria dos Santos no Mozambikas (dzimis 1924. gada 18. martā) un Aleksandrs do Našimento no Angolas (dzimis 1925. gada 1. martā). Gados visjaunākais ir kardināls Djedonne Nzapalanga no Centrālāfrikas Republikas. Viņš dzimis 1967. gada 14. martā.

Sestdien, 31. jūlijā, plkst. 11 Svētā Pētera bazilikā Kardinālu kolēģijas vicedekāns Leonardo Sandri vadīs aizlūguma dievkalpojumu par mūžībā aizgājušo kardinālu Albertu Vanjē.

30 jūlijs 2021, 14:39