Levokas mariāniskā svētnīca Slovākijā Levokas mariāniskā svētnīca Slovākijā 

Gaidot pāvestu, bīskapi Slovākijā aicina atcerēties kristīgās pagātnes mantojumu

Slovākijas bīskapi aicina savas zemes ticīgos garīgi sagatavoties pāvesta vizītei, kas notiks no 12. līdz 15. septembrim. Svētdien, 18. jūlijā, bīskapi ir izdevuši pastorālo vēstuli, kurā atgādina, ka kopš pēdējās pāvesta vizītes šai zemē ir pagājuši 18 gadi. Šai laikā ir paspējušas nomainīties paaudzes, aizvien straujāk attīstās sabiedrība.

Inese Šteinerte - Vatikāns

 Bīskapi aicina pārdomāt, kāda šodien patiesībā ir kļuvusi Slovākija. Kādu to vēlamies rīt? Lai uzsāktu pārdomu procesu, Baznīcas gani piedāvā ievērot dažus faktus. Viņi raksta: “Esam zeme, kas lepojas ar savām senajām kristīgajām saknēm, kas iesakņojušās, pateicoties svēto Kirila un Metodija sludināšanai. Esam zeme, kas garīgi vieno Rietumus un Austrumus latīņu un bizantiešu kopībā. Pirmie ticības sludinātāji, valodas kopēji un nostiprinātāji, atmodas personības, misionāri, mocekļi, disidenti... visi šie cilvēki pieder Baznīcai Slovākijā, tāpat kā viņi pieder slovāku tautai. Bez Katoliskās Baznīcas mūsu vēsture tāda nebūtu. To mums savu vizīšu laikā atgādināja svētais Jānis Pāvils II.

Tai pašā laikā esam zeme, kur sava vieta un garīgā loma pieder arī Pareizticīgo Baznīcai un ekleziālajām kopienām, kas dzimušas pēc Reformācijas. Esam zeme, kuras garīgajai tradīcijai pieder arī senā ebreju kopiena. Un zeme, kurā aug arī sekulāra daļa bez konfesionālas piederības, kas cenšas ienest savu artavu sabiedrības labā un dalīties kopējā labumā. Pāvests Francisks uzrunās visu šo cilvēku kopienu.”

Bīskapi aicina labāk iepazīties ar pāvesta Franciska maģistēriju. Viņi aicina lasīt Svētos Rakstus, satikt Jēzu Evaņģēlijā, pēc personīgās izvēles izlasīt, vai pārlasīt dažus tekstus no Franciska mācības. Bīskapi izceļ vēstuli “Patris corde” par Svēto Jāzepu un aicina pārdomāt par Jaunavas Marijas, Slovākijas debesīgās aizbildnes lomu, kas tautas dievbijībā tiek godināta kā “Septiņu sāpju Māte”. Ik gadus 15. septembrī notiek tradicionālais svētceļojums uz nacionālo mariānisko svētnīcu. Šogad svētnīcā ieradīsies arī pāvests.

“Uzņemsim pāvestu ar prieku,” ticīgos aicina Baznīcas gani, “un uzmanīgi klausīsimies viņa vārdos ar garīgo sagatavotību, kādu pienākas izrādīt Svētajam tēvam. Ne tikai tāpēc, ka viņš ir tautā iemīļots pāvests, bet arī tāpēc, ka ir svētā Pētera pēctecis mūsdienu laikmetā. Viņš ir klints, uz kuras Kristus uzbūvēja savu Baznīcu, ko elles vārti neuzvarēs. Jo garajā Pētera pēcteču sarakstā šodien viņš ir tas, kurš turpina uzdevumu “stiprināt brāļus ticībā” (sal. Lk 22,23). Šis stiprinājums un ticības padziļinājums mums šodien ir ļoti nepieciešams. Nepaliksim virspusēji!

 Jau tagad esam priecīgi, ka šī vizīte un Svētā tēva iedrošinājums mūs spēs izraut no veselas smagu ziņu sērijas, no noguruma, no neuzticības, no atkāpšanās. Lai Svētais tēvs mums palīdz ne tikai atmest, bet arī izbeigt visas bezjēdzīgās pretrunas, lai viņš mums dod spēku pārvarēt raizes, lai vieno visu sabiedrību, lai vieno citu ar citu, bet visvairāk par visu, lai mūsu uzmanību pievērš Vienīgajam un Trīsvienīgajam Dievam – Tēvam, Dēlam un Svētajam Garam, un Evaņģēlija vērtībām, Labajai vēstij, kurai ir jāpieder visiem cilvēkiem.”

Pastorālās vēstules beigās Slovakijas bīskapi dod savu svētību un paziņo, ka Internet lapā ir publicēti lūgšanu nodomi par pāvestu kā kopības zīmi ar Pētera pēcteci, par Baznīcu Slovākijā kā atbildības zīmi pret savu zemi un pasauli kā evaņģēliskās solidaritātes zīmi.

21 jūlijs 2021, 14:23