Francijas bīskapi nosauc kristīga cilvēka "brīvdienu baušļus"

Kā savas brīvdienas padarīt par “dievišķām”? Šādu, šķietami neparastu jautājumu uzdot franču bīskapi. Cenšoties uz to atbildēt, viņi ir sastādījuši un ticīgajiem piedāvā “Kristieša, kurš dodas brīvdienās, dekalogu”.

Inese Šteinerte - Vatikāns

 Atzīmējot, ka atvaļinājuma laikā ir vērojama tencence kļūt “mazāk kristīgiem”, vai dažreiz “nekristīgiem vispār”, un atļauties sev “svētkus bez Dieva”, “svētdienas bez Svētās Mises”, Francijas Bīskapu konference aicina vasaras atpūtu plānot tā, lai tā tomēr kļūtu par “ceļojumu kopā ar Kungu”.  

Pirmā regula, ko piedāvā bīskapi, ir “atvēlēt laiku tuvākmīlestībai”, padomāt par to, “cik liels svars brīvdienās būs mīlestībai”. Bīskapi uzsver, ka tas ir ļoti būtiski, pretējā gadījumā vasaras periods paliks tikai un vienīgi egoisms, kas tiek attaisnots ar atpūtu. 

Otrā regula ir “likt Dievu ceļasomā”, proti, ņemt līdzi Svēto Rakstu grāmatu, kāda svētā dzīves aprakstu, vai kādu teoloģisku darbu, neaizmirstot arī Rožukroni, nelielu svētbildi un krucifiksu.

Trešā regula liek “nest Dievu sirdī katrā brīvdienu brīdī”, jo “ticība ir mūsu saikne ar Kungu”. Ceturtā regula – “bēgt no vietām, kurās nav Dieva”, jeb izvairīties no situācijām, kas grauj mūsu saikni ar Dievu un tuvāko. Bīskapi atzīmē, ka brīvdienas ir jāuztver kā “ilga svētdiena”, tāpēc ticīgie tiek aicināti “neizlaist Svēto Misi”, aizbildinoties ar banālām lietām.

Pēdējās četras regulas, jeb brīvdienu baušļi ietver praktiskus norādījumus – “kontemplēt, liecināt, kalpot un priecāties”. Kontemplēt skaistumu, kas ir rodams dabā, mākslā, cilvēkos, jo “bez kontakta ar skaistumu, mēs ātri kļūstam sausi”. Atrodoties atvaļinājumā, nedrīkstam aizmirst arī, ka esam Kristus liecinieki, tāpēc bīskapi aicina neaprobežoties ar to, ka paši esam kristieši, bet censties iedvesmot ticību arī citos. Savukārt, kalpojums tuvākajam, nozīmē “ceļu pie Dieva”.

Visbeidzot, izskan aicinājums priecāties. “Kristietis priecājas par visu, jo viņa prieks pirmām kārtām, ir prieks Dievā. Atsakoties no slinkas, egoistiskas laiskošanās, kāda ir atpūta pasaulīgajā skatījumā, kristietis izstaro prieku, dāvājot sevi citiem. Atgriežoties darbā viņš liecinās par prieka pilnu sirdi, kas ir pārpilna ar Dievu, kuru viņš sev līdzi bija ņēmis brīvdienās,” raksta Francijas bīskapi “brīvdienu dekalogā”.

13 jūlijs 2021, 15:42