La-messa-alla-giornata-della-vita-consacrata-a-Rakovnik-presieduta-da-mons-Stanislav-Zore-12.jpg

Pāvesta ievadvārdi grāmatai par konsekrēto dzīvi Baznīcā

"Kā sāls un ieraugs – piezīmes par konsekrētās dzīves teoloģiju Katoliskajā Baznīcā" – tā saucās grāmata, kurai ievadvārdus ir uzrakstījis pāvests Francisks.

Silvija Krivteža - Vatikāns

Plašā darba autori ir divi franciskāņu tēvi: Valentino Natalini un Ferdinando Kampana. Grāmatā apkopota Baznīcas mācība par konsekrēto dzīvi. Tajā tiek apskatīti temati par veltīšanos Dievam, misiju, liturģiju, eshatoloģiju, garīgumu, svētumu, attiecību veidošanu ar Dievu, Vissvētāko Jaunavu Mariju un svēto Jāzepu. Francisks norāda, ka Baznīca ir skaista, jo ir sava Līgavaiņa un Kunga mīlēta. Tieši mīlestība Baznīcu padara auglīgu, skaistu un laimīgu. Daudzveidīgās kopienu dzīves formas ir realitāte, kas to bagātina. Tās nav savā starpā atdalītas ietekmes sfēras vai okeānā pazudušas salas. Tie arī nav cietokšņi, kas uzcelti augstos kalnos.

Francisks norāda, ka svētā Dieva tauta iegūst patīkamu smaržu, ja to veido brāļi, nevis savā starpā konkurējošas personas, kas cīnās vai ignorē viena otru; tādi cilvēki, kas atbalsta un palīdz viens otram attīstīties un augt. Pāvests skaidro, ka Baznīcas vēsture parāda arī cilvēka vājumu un grēcīgumu, kad tika pieļauta citu personu ļaunprātīga izmantošana. Šādos gadījumos nevar runāt par pazemīgas kalpošanas liecību, bet gan par lepnības un tieksmes valdīt izpausmi.

Nereti tika apgalvots, ka noteikts dzīves veids, lai sasniegtu pilnību, ir labāks par citiem. Bieži radās domstarpības un nesaskaņas, kas izkropļoja Baznīcas kā mājas un skolas, kur Dieva tauta mācās būt vienota, tēlu. Grāmatas ievadvārdos pāvests uzsver, ka tā rakstīta ar četrām rokām. Tās ir franciskāņu teologa un pieredzējuša liturģijas un garīguma profesora rokas. Grāmata "Kā sāls un ieraugs – piezīmes par konsekrētās dzīves teoloģiju Katoliskajā Baznīcā" publicēta piektdien, 14. maijā.  

14 maijs 2021, 10:18