Ilustratīvs attēls Ilustratīvs attēls 

Klusā nedēļa – pārdomu par savu kristīgo aicinājumu laiks

“Kristus Kungs ar savu nāvi mūs atpestīja, piešķirot jaunu dimensiju un jaunu perspektīvu arī mūsu nāvei. Tā vairs nav dzīvības beigas, bet ir vārti uz dzīvības pilnību Augšāmcēlušajā”, tā Klusajā nedēļā Polijas Bīskapu konferences interneta lapā publicētajā paziņojumā raksta šīs konferences ģenerālsekretārs, bīskaps Artūrs Miziņskis.

Jānis Evertovskis – Vatikāns

Ļubļinas bīskaps atgādina, ka tas ir laiks, kad mēs esam aicināti pārdomāt par savas dzīves un sava kristīgā aicinājums nozīmi. Viņš uzsver, ka Jēzus caur savu nāvi un augšāmcelšanos piešķir jēgu mūsu ciešanām un mūsu nāvei šajā pasaulē. Tas ir īpaši aktuāli šobrīd, kad pasauli skar koronavīrusa pandēmija, kad mūs visus tieši vai netieši skar slimība un nāve. Arī modernā sabiedrība, kas tiecas izvairīties no domām, kas saistītas ar ciešanām, ir spiesta nostāties nāves noslēpuma priekšā un vairāk aizdomāties par šīs dzīves, kas ir tik trausla un pārejoša, jēgu.

Polijas episkopāta ģenerālsekretārs mudina visus ticīgos, ievērojot ar epidemioloģisko situāciju saistītos drošības pasākumus, piedalīties Triduum Paschalis liturģijas svinībās vai, ja tas nav iespējams, sekot līdzi dievkalpojumiem tiešraidē vai tiešsaistē. Viņš atgādina, ka šīs trīs svētās dienas ir visas kristīgās dzīves un visas Baznīcas liturģijas kulminācija, jo tās ir saistītas ar pasaules atpestīšanu. “Triduum Paschalis ir liturģiskā gada kulminācija”, viņš raksta. Tieši šo triju dienu laikā mums ir dota iespēja ieiet Kristus ciešanu, nāves un Augšāmcelšanās noslēpumā. Šīs dienas mums atgādina patiesību par Kristus uzvaru pār grēku un nāvi – norāda bīskaps Miziņskis.

30 marts 2021, 15:22