Klostermāsas Klostermāsas 

Pāvests maina jaunu konsekrētās dzīves institūtu dibināšanas noteikumus

Turpmāk Svētais Krēsls, nevis bīskapi, dibinās konsekrētās dzīves institūtus diecēzes ietvaros. Trešdien, 4. novembrī, Vatikānā publicēta pāvesta Franciska Apustuliskā vēstule "Motu proprio" formā "Authenticum charismatis", kurā tiek apstiprinātas izmaiņas Baznīcas tiesību Kodeksa 579. kanonā.

Silvija Krivteža - Vatikāns

"Droša harizmas autentiskuma pazīme ir tās spēja harmoniski iekļauties svētās Dieva tautas dzīvē, nesot labumu visiem. Ticīgajiem ir tiesības saņemt no Baznīcas ganiem apliecinājumu par harizmu autentiskumu un to cilvēku uzticamību, kuri sevi piesaka kā kopienu dibinātājus", lasām dokumentā. Harizmas autentiskuma atzīšana ir vietējo Baznīcu ganu atbildība, kas izpaužas uzmanīgā attieksmē pret visām konsekrētās dzīves formām un it īpaši izšķirošajā uzdevumā novērtēt jaunu konsekrētās dzīves institūtu un apustuliskās dzīves biedrību dibināšanas nepieciešamību. Līdz šim, dibinot diecēzes ietvaros jaunus klosterus, no bīskapa puses bija nepieciešama tikai Svētā Krēsla konsultācija, tagad Svētais Krēsls uzņemas galveno uz izšķirošo lomu. Apustuliskā vēstule "Authenticum charismatis" stājas spēkā 10. novembrī.

05 novembris 2020, 09:04