Pasaules Jauniešu dienu simbolu nodošanas ceremonija Pasaules Jauniešu dienu simbolu nodošanas ceremonija 

Nākamgad PJD diecēzes ietvaros tiks svinētas Kristus Karaļa svētkos

Kristus Karaļa svētkos pāvests vadīja dievkalpojumu, kas noslēdzās ar Pasaules Jauniešu dienu simbolu - Krusta un Dievmātes ikonas - nodošanas ceremoniju. Šos simbolus saņēma portugāliešu jaunieši.

Silvija Krivteža - Vatikāns

"Euharistijas noslēgumā es sirsnīgi sveicu klātesošos un visus, kuri svinību norisei sekoja ar mediju starpniecību. Īpaši sveicu Panamas un Portugāles jauniešu delegācijas, kas pēc īsa brīža viena otrai nodos Pasaules Jauniešu dienu simbolus – Krustu un Dievmātes "Salus Populi Romani" ikonu. Tas ir svarīgs solis ceļā, kas 2023. gadā vedīs uz Lisabonu", dievkalpojuma noslēgumā teica Svētais tēvs. Viņš aicināja vietējās Baznīcas iesaistīties šī nozīmīgā pasākuma organizēšanā un svinēšanā. Turpinot uzrunu, pāvests teica:

"Uzklausot dažādu personu ieteikumus un konsultējoties ar Laju, ģimenes un dzīvības dikastērija padomi darbam ar jauniešiem, es nolēmu Pasaules Jauniešu dienu svinības diecēzes ietvaros, kas līdz šim tika svinētas Pūpolu svētdienā, nākamgad pārnest uz Kristus Karaļa svētkiem. Šī pasākuma centrā vienmēr ir Jēzus Kristus, cilvēka Pestītāja noslēpums, par kuru bieži runāja svētais Jānis Pāvils II, Pasaules Jauniešu dienu iniciators un aizbildnis. "Dārgie jaunieši, lieciniet ar savu dzīvi, ka Kristus dzīvo un valda! Ja jūs klusēsiet, tad skaļi sauks akmeņi!" (sal Lk 19,40) - teica pāvests Francisks.

22 novembris 2020, 12:07