Marija Antonija Sama Marija Antonija Sama 

Kalabrijā dzimusī laje tiks pasludināta par svētīgu

Piektdien, 10. jūlijā, pāvests Francisks pieņēma audiencē Kanonizācijas lietu kongregācijas prefektu kardinālu Andželo Beču.

Silvija Krivteža - Vatikāns

Tikšanās laikā Svētais tēvs parakstīja Kanonizācijas lietu kongregācijas sagatavotos dekrētus par četru ticīgo varonīgi praktizētajiem tikumiem un ar viena ticīgā aizbildniecību veiktā brīnuma autentiskumu.

Parakstot dekrētu, kas apliecina ar itāļu lajes Marijas Antonijas Sama starpniecību veiktā brīnuma autentiskumu, pāvests atvēra viņai ceļu uz beatifikāciju. Nākamā svētīgā dzimusi 1875. gada 2. martā Santandrea Jonio pilsētā (Itālijā), mirusi 1953. gada 27. maijā. Marija Antonija vairāk nekā sešdesmit gadus pavadīja slimības gultā. Neskatoties uz ciešanām, viņa aicināja paļauties uz Dievu jebkurā dzīves situācijā.

Četri dekrēti attiecas uz itāļu jezuītu priestera Euzēbija Frančesko Hini, spāņu priestera Mariano Džusepes Zuloaga, reliģiskās institūcijas dibinātājas Marijas Feliksas Torres un Krusta kluso strādnieku laju apvienības biedra Andžolino Boneta varonīgi praktizētajiem tikumiem. Laika ziņā vistālākais no mums ir jezuītu priesteris, kurš dzimis 1645. gada 10. augustā Itālijā un miris 1711. gada 15. martā Meksikā, bet vistuvākais ir kristīgais lajs Andžolino. Viņš nomira 1963. gada 28. janvārī 15 gadu vecumā.

11 jūlijs 2020, 13:05