Lasīsim un pārdomāsim Svētos Rakstus!

Pūpolu svētdienas liturģija aicina mūs sekot Jēzum, sākot no Viņa triumfālās ierašanās Jeruzalemē, caur Viņa ciešanām un nāvi pie krusta, līdz pat Augšāmcelšanās rītam. Klusās nedēļas mērķis nav tikai pieminēt notikumus, kas norisinājās tālā pagātnē. «Runa ir par apņemšanos sekot Pestītājam, par mūsu un visas Baznīcas ticības atdzimšanu», saka dominikāņu tēvs Dominiks Jurčaks.

Silvija Krivteža - Vatikāns

Krakovas Dominikāņu liturģijas centra vadītājs un Pontifikālās «Angelicum» universitātes profesors atgādina, ka mēs neatrodamies bezcerīgā situācijā. «Lai gan koronavīrusa epidēmijas laikā nevaram piedalīties dievkalpojumos, svinīgās procesijās, nevaram nest palmu un olīvzarus, bet tā nav bezcerīga situācija. Palmu svētdienas liturģijā tiek lasīts Jēzus ciešanu apraksts. Šogad tas ņemts no svētā Mateja evaņģēlija. Varbūt vajadzētu to vēlreiz izlasīt savās ģimenēs, kopā ar bērniem. Šajā laikā esam aicināti lasīt un pārdomāt Svētos Rakstus, seviški tos fragmentus, kas vēstī par Jēzus ciešanu, nāves un augšāmcelšanās noslēpumu. Saskaņā ar senu Baznīcas tradīciju, Klusās nedēļas pirmajās dienās ticīgie lasa Kristus ciešanu aprakstu», saka dominikāņu tēvs.

06 aprīlis 2020, 20:26