Bīskaps Staņislavs Širokoradjuks Bīskaps Staņislavs Širokoradjuks 

Širokoradjuks – jaunais Odesas-Simferopoles bīskaps

Pāvests Francisks otrdien pieņēma Odesas-Simferopoles diecēzes bīskapa Broņislava Bernacka atteikumu no amata pienākumu pildīšanas, un nominēja palīgbīskapu Staņislavu Širokoradjuku par minētās diecēzes vadītāju.

Silvija Krivteža - Vatikāns

Odesas-Simferopoles diecēzes bīskaps Staņislavs Širokoradjuks ir dzimis 1956. gada 23. jūnijā Kornačivkas ciematā, Ukrainā. 1980. gadā uzsācis garīgās formācijas ceļu Rīgas Garīgajā seminārā. Studiju laikā iestājies Franciskāņu Mazo brāļu ordenī. 1984. gada 4. jūnijā iesvētīts par priesteri. Desmit gadus veicis pastorālo darbu Polonnes draudzē. 1994. gada 26. novembrī nominēts par Žitomiras-Kijevas diecēzes palīgbīskapu. No 1996. līdz 2016. gadam veicis "Caritas-Spes" Ukraina direktora pienākumus. 2014. gada 12. aprīlī nominēts par Harkovas-Zaporižjas diecēzes palīgbīskapu. 

18 februāris 2020, 13:12