Fokolāru kustības dibinātāja Klāra Lubika Fokolāru kustības dibinātāja Klāra Lubika 

Pabeigts Klāras Lubikas beatifikācijas process diecēzes līmenī

10. novembrī Fraskati, Itālijā, ar svinīgu Svēto Misi tiks noslēgts Fokolāru kustības dibinātājās Klāras Lubikas beatifikācijas process diecēzes līmenī. Līdz ar šīs fāzes definitīvu noslēgumu visi dokumenti, kas saistās ar šo lietu, tiks nodoti tālākai izpētei Svēto lietu kongregācijā Vatikānā. Klāras Lubikas beatifikācijas process Fraskati diecēzē ilga gandrīz 5 gadus, kuru laikā tika izskatīti ar viņas dzīvi saistītie tikumi, svētuma slava un zīmes, kas norāda uz viņas iespējamo aizbildniecību.

Inese Šteinerte - Vatikāns

Par beatifikācijas procesa diecēzes līmenī sākumu var uzskatīt 2013. gada 7. decembri, kad bija apritējuši 5 gadi, kopš Lubikas aiziešanas mūžībā. Lūgumu par beatifikācijas lietas izskatīšanu Fraskati bīskapam Rafaello Martinelli iesniedza Fokolāru kustība. 2015. gada 27. janvārī bīskaps svinīgi atklāja beatifikācijas procesu. Pāvests Francisks toreiz nosūtīja Fraskati bīskapam, visai diecēzei, kā arī Fokolāru kustībai adresētu vēstījumu, kurā pieminēja Klāras Lubikas izcilo dzīves piemēru un aicināja iepazīstināt Dieva tautu ar šīs sievietes devumu, kura pieņēmusi Kunga aicinājumu, Baznīcā iededza jaunu gaismu, lai visus cilvēkus vestu pretim vienotībai.

05 novembris 2019, 18:09