Jauniešu festivāls Medžugorjē Jauniešu festivāls Medžugorjē 

Medžugorjē notiek jauniešu festivāls

Vairāk nekā 50 tk. jauniešu no visas pasaules 400 priesteru pavadībā ir ieradušies Medžugorjes svētnīcā, lai piedalītos 30. jauniešu festivālā un pārdomātu Evaņģēlija aicinājumu "Seko man".

Jānis Evertovskis – Vatikāns

Festivālā, kas iesākās 1. augustā, piedalās arī Svētā Krēsla pārstāvji. Atklāšanas Svēto Misi celebrēja Romas diecēzes ģenerālvikārs, kardināls Andželo De Donatis, bet noslēguma Euharistijas svinības 5. augustā vadīs Pontifikālās Jaunās evaņģelizācijas veicināšanas padomes prezidents, arhibīskaps Rino Fizikella.

Kardināls De Donatis aicināja jauniešus "paturēt" trīs Evaņģēlija pērles – attīrīt savu garu, lai pieņemtu Kristus domāšanas veidu, anticipēt pār sevi dievišķo spriedumu, dzīvojot patiesībā, un kļūt par jauniem cilvēkiem. "Īsts kristietis nav ne tradicionālists, ne progresists", sacīja kardināls. Īsts kristietis ir "jauna radība".

Jauniešu festivāla programmā ir iekļautas katehēzes mācības, dalībnieku liecības, procesijas un lūgšanas. Tulkojumi tiek nodrošināti 18 valodās.

Jau ziņojām, ka pāvests Francisks ir atļāvis diecēzēm un draudzēm oficiāli organizēt svētceļojumus uz mariānisko svētnīcu Medžugorjē. Līdz šim tiem varēja būt tikai "privāts" raksturs, bet tagad tos drīkst rīkot arī draudžu un diecēžu līmenī. Pāvests ir pieņēmis minēto lēmumu, ņemot vērā cilvēku lielo plūsmu uz Medžugorji un žēlastības, kas tur tiek saņemtas. Lēmuma pamatā ir Svētā tēva pastorālās rūpes par ticīgajiem. Atgādinām, ka šis paziņojums tomēr nenozīmē, ka Baznīca būtu atzinusi Dievmātes parādīšanos Medžugorjē autentiskumu. Lai varētu kaut ko teikt par to autentiskumu, Baznīcai ir jāturpina veikt izmeklēšana.

03 augusts 2019, 14:44