Kristīgā ģimene Kristīgā ģimene 

Pēc diviem gadiem Romā notiks Pasaules Ģimeņu tikšanās

Pāvests Francisks ir izvēlējies nākamās Pasaules Ģimeņu tikšanās tematu.

Silvija Krivteža - Vatikāns

“Ģimenes mīlestība: aicinājums un ceļš uz svētumu”, – šādam tematam ir veltīta nākamā Pasaules Ģimeņu tikšanās, kas 2021. gadā no 23. līdz 27. jūnijam norisināsies Romā. Pasākums notiks piecus gadus pēc apustuliskā pamudinājuma “Amoris laetitia” un trīs gadus pēc dokumenta “Gaudete et exsultate” publicēšanas. Izvēloties tikšanās tematu, pāvests Francisks vēlas izcelt kristīgās ģimenes mīlestību kā aicinājumu uz svētumu un iesaka izlasīt abus minētos dokumentus. “Mīlestības estētiskā pieredze izpaužas skatienā, ar kādu otrs cilvēks tiek uztverts un apcerēts kā vērtība pati par sevi, pat ja viņš ir slims, vecs vai fiziski nepievilcīgs”, apustuliskajā pamudinājumā “Amoris laetitia” skaidro Francisks, piebilstot, ka kristīgās ģimenes dzīve ir aicinājums un ceļš uz svētumu, kas ir “Baznīcas visskaistākā seja”.

17 maijs 2019, 13:21