2018.10.17 briefing sinodo giovani 2018.10.17 briefing sinodo giovani 

Vai Baznīca ir gatava, lai to "iztraucē" jauniešu sapņi?

“Jaunieši, ticība, paaicinājuma izšķiršana” – par šādu tematu sestdien, 20. oktobrī, diskutēja Bīskapu Sinodes locekļi. Cik lielā mērā Baznīca ir gatava, lai to “iztraucē” jauniešu sapņi un kopā ar viņiem iet tos īstenot? Tika izteikta pārliecība, ka Baznīcai ir nepieciešama pastorālā un misionārā atgriešanās, lai tā ilgotos pēc kaut kā vairāk, lai kalpotu vairāk. Sinodes sapnis ir Baznīca, kas atbilst Evaņģēlijam. Nozīmīgu devumu tā īstenošanā var dot tieši jaunieši, kuriem jāļauj aktīvi piedalīties lemšanas procesos, jāuztic līdzatbildība un jāatzīst viņu koleģialitāte.

Inese Šteinerte - Vatikāns

Sinodē tika atzīmēts, ka jaunieši šodien saskaras ar daudziem izaicinājumiem – marģinalizāciju, jo īpaši sieviešu marģinalizāciju, atkarībām, homoseksuālu personu jautājumu, kurām nepieciešama pastorālā pavadība, lai tās pieaug ticībā un netiek diskriminētas, seksualitātes un abortu jautājumu, okultisma iespaidu, seksuālo pārkāpumu drāmu, kuras priekšā ir nepieciešams reformēt Baznīcu, lai tā kļūtu par drošu un uzticamu vidi.

Būtiska uzmanība Sinodē tika veltīta ģimenei un draudzei kā uzklausīšanas, kopības un misijas vietai. Ir nepieciešamas brālīgas, priecīgas kopienas, kurās jaunieši var uzņemties atbildību.

Īpašu uzmanību izpelnījās arī digitālā pasaule – gan savu pozitīvo iespēju, gan arī tādu negatīvu aspektu kā pornogrāfija un ņirgāšanas  dēļ. Neizpalika arī migrantu jautājums, aicinot pievērst lielāku uzmanību vajātajiem kristiešiem, kā arī visiem, kam ir nepieciešama uzņemšana, aizsardzība un iekļaušana vietējā sabiedrībā. Jaunieši var kļūt par “migrantu apustuļiem”, jo arī starp migrantiem ir daudzi jaunieši un pusaudži. Tika runāts arī par svētceļojumu kā tautas dievbijības formu, kas jaunajiem cilvēkiem palīdz iepazīties ar kristīgo morāli.

Visbeidzot, Sinodes dalībnieki runāja par jauniešu aicinājumu uz svētumu. Tāpēc nedrīkst atstāt novārtā viņu garīgo dimensiju. Ir nepieciešami kompetenti jauniešu pavadītāji, kas tos atbalsta viņu dzīves ceļa izvēlē. No otras puses, ir nepieciešams izstrādāt tieši jauniešiem paredzētu “lectio divina”, kā arī viņiem piemērotas Euharistijas svinības. Ir jāiemāca, ka Svētā Mise ir tikšanās ar Dievu, brīdis, kurā tiem pieskaras Kristus.

20 oktobris 2018, 18:43