Pope Francis in Lithuania Pope Francis in Lithuania 

Pāvests Francisks sarunājas ar Baltijas valstu jezuītiem

Itālijas jezuītu žurnāls “La Civilta’ Cattolica” iepazīstina ar pāvesta Franciska un Baltijas valstu jezuītu sarunu Svētā tēva vizītes laikā tiekoties Viļņas Apustuliskajā nunciatūrā.

Inese Šteinerte - Vatikāns

 Piedalījās 28 jezuīti no Lietuvas, Latvijas un Igaunijas, kā arī tie, kas dzīvo un strādā citās zemēs, bet ir saistīti ar Lietuvas-Latvijas jezuītu provinci. Divi bija ieradušies no Amerikas Savienotajām Valstīm, no Novosibirskas bija atbraucis bīskaps Jozefs Verts, kurš noviciāta gadus pavadīja Lietuvā. Klāt bija arī žurnāla “La Civilta’ Cattolica” direktors, tēvs Antonio Spadaro.

Tikšanās notika tūlīt pēc tam, kad Francisks bija apmeklējis Okupācijas un Brīvības cīņu muzeju – bijušo VDK ēku, jeb “Lietuvas Golgātu”. Svēto tēvu uzrunāja emeritētais Kauņas arhibīskaps, jezuītu tēvs Sigitas Tamkevičus. Arī viņam komunisma gados nācās izciest ieslodzījumu un izsūtīšanu. “Ja pirms 35 gadiem, kad biju ieslodzīts VDK cietumā, būtu iedomājies, ka to kādu dienu apmeklēs pāvests, tad ciešanas tur panest būtu bijis daudz vieglāk,” teica emeritētais arhibīskaps.

“Jēzus nokāpa ellē un es jums iesaku nebaidīties nokāpt cilvēku ellē,” teica pāvests. Viņš mudināja jezuītus tur nokāpt un uztaustīt cilvēku brūces. Francisks teica, ka tās nav asiņojušas tikai Viļņā un tikai pagātnē. Daudzviet tās asiņo arī šodien. Pieminot situāciju dažos cietumos Āfrikas ziemeļos, pāvests teica: “Mēs pārdzīvojam to, ko izdarīja komunisti, nacisti, fašisti..., bet kas notiek šodien? Vai tas pats nenotiek arī šodien? Tikai šodien to dara ar baltiem zīda cimdiem!”

Pāvests kārtējo reizi uzsvēra, cik svarīga ir jauniešu un vecu cilvēku tikšanās. Viens no gados jauniem jezuītiem pajautāja, kādā veidā viņš var kalpot pāvestam. Svētais tēvs atbildēja: “Šodien ir jāpavada Baznīca, lai tā spētu garīgi atjaunoties. Es ticu, ka Kungs prasa, lai Baznīca mainītos”. Izdarījis atsauci uz Vatikāna II koncila dogmātiskās konstitūcijas “Lumen gentium” 12. punktu un Baznīcu kā “Dieva tautu”, Francisks piebilda: “Ja vēlies man palīdzēt, tad rīkojies tā, lai koncilu nestu uz priekšu Baznīcā”.

Citu jaunu jezuītu, kurš jautāja, kā nebaidoties dzīvot pasaulē, kas šķiet, ir ieslīgusi haosā, Francisks aicināja pašam neiegrimt haosā, jo tas var slikti beigties. Pāvests piebilda: “Ja tu ienāc garīgas sarunas žēlastībā ar savu provinciālu, ar savu kopienu, ar Kungu, nevis ar savām kaprīzēm, tad nav no kā baidīties.”

Jezuīts no Latvijas lūdza pāvestu pasvētīt svētā Pētera Fabera attēlu, kas rotās šī svētā vārdā nosaukto garīgo vingrinājumu namu Rīgā. Attēlu ir uzgleznojis kāds ordeņa līdzbrālis no Varšavas. Tāpat tika izteikts lūgums svētīt jezuītu darbību Latvijā, kas ir ļoti svarīga arī ekumeniskā ziņā. Garīgie vingrinājumi raisa interesi arī luterāņu vidū. Pāvests pastāstīja, ka arī viņš pazīstot kādu jezuītu, kurš vada garīgos vingrinājumus luterāņiem. Arī Stokholmas arhibīskaps, kardināls Anderss Arboreliuss vada rekolekcijas luterāņiem. “Atcerēsimies, ka dialogs ir tāpēc, lai sasummētu, nevis, lai atņemtu,” teica Francisks. Viņš novēlēja, lai rekolekciju darbs Latvijā sekmīgi turpinās. Lai jaunieši, kas tajās vēlas piedalīties, iegūst skaistu pieredzi. “Tātad, uz priekšu!” iedrošināja pāvests.

Svētais tēvs atzinīgi novērtēja Pētera Fabera izvēli par Rīgas rekolekciju nama debesīgo aizbildni, piebilstot, ka Fabers ir dialoga, uzklausīšanas, garīgā tuvuma vīrs, īsts pavadonis ticības ceļā. Pāvests atzīmēja, ka viņš atšķīrās no Pētera Kanīzija.” Fabers “nebija konfrontācijas, disputu cilvēks. Viņam piemita garīgais maigums, ko labi var nojaust lasot viņa “Atmiņas”. Francisks atgādināja, ka Fabers strādāja ar eņģeļu palīdzību. Fabers lūdza savu eņģeli parunāt ar to cilvēku eņģeļiem, ar kuriem viņam bija paredzēta tikšanās.

24 oktobris 2018, 17:11