F.-X. Bustillo O.F.M. Conv. F.-X. Bustillo O.F.M. Conv. 

Devintoji konsistorija: F.-X. Bustillo O.F.M. Conv.

Nominuotas kardinolas François-Xavieras Bustillo nuo 2021 m., yra Ajačo (Prancūzija) vyskupijos, apimančios visą Korsikos salos teritoriją, vyskupas. Stebėdamasis popiežiaus sprendimu jį skirti kardinolu, vyskupas pažymėjo, kad popiežius kartais renkasi kardinolus iš nedidelių vyskupijų. Tai mano atvejis, pažymėjo 350 000 Korsikos gyventojų vyskupas, pranciškonas F.-X. Bustillo O.F.M. Conv.

Būsimų kardinolų sąraše trys dvasininkai yra vienuoliai pranciškonai – vienas kapucinas, 96 m. Luisas Dri (Argentina), vienas mažesnysis brolis, 58 m. P. Pizzaballa (Jeruzalė) ir vienas konventualas, minėtasis 54 m. F.-X. Bustillo (Prancūzija). Popiežiui rugsėjo 30 d. papildžius kardinolų kolegiją, F.-X. Bustillo, pagal amžių bus trečias jauniausias kardinolas. Už jį jaunesni: kitas būsimas kardinolas, 49 m. Lisabonos (Portugalija) patriarcho augzilijaras vyskupas A. M. Alvesas ir už pastarąjį keliais mėnesiais jaunesnis vyskupas G. Marengo, Ulan Batoro (Mongolija) Apaštališkasis prefektas, 2022 m. paskirtas kardinolu.

Po rugsėjo 30 d. konsistorijos F.-X. Bustillo bus vienas iš septynių kardinolų kolegijos narių iš Prancūzijos ir vienas iš dviejų korsikiečių. Dabartinis Apaštališkosios Signatūros Aukščiausiojo tribunolo prefektas, 71 m. kardinolas D. Mamberti, nors gimęs Rabate (Marokas), yra korsikiečių kilmės ir 1981 m. buvo įšventintas Ajačo vyskupijos kunigu.

Beje, vysk. F.-X. Bustillo, O.F.M. Conv., nors gimęs Ispanijoje, yra pirmasis reziduojantis Ajačo vyskupas, nominuotas kardinolu. F.-X. Bustillo gimė Pamplonoje (Ispanija) ir įstojo į kunigų seminariją Navaroje (Ispanija), tapo vienuoliu Paduvoje (Italija), tęsė ir užbaigė mokslus Tulūzoje (Prancūzijoje). 1992 m. davęs iškilminguosius vienuolinius įžadus, 1994 m. įšventintas pranciškonų konventualų kunigu ir, tais pačias metais, su kitais ordino vienuoliais įkūrė Šv. Buonaventūro vienuolyną Narbonoje (Prancūzija).

Ganėtinai ilgas t. F.-X. Bustillo per pastaruosius tris dešimtmečius konventualų ordine ir Prancūzijos vyskupijose eitų pareigų sąrašas. Jis buvęs Narbonos bendruomenės gvardijonas, Narbonos klebonas, Prancūzijos ir Belgijos provincijos kustodas, Karkasono ir Narbonos vyskupijos tarybos narys, vyskupijos vikaras ir delegatas naujiems dvasingumo judėjimams ir tarpreliginiam dialogui, Lurdo (Prancūzija) Šv. M. Kolbės vienuolyno kustodas, vyskupijos delegatas Lurdo Marijos šventovėje ir nepilnamečių apsaugai, Tarbo ir Lurdo vyskupijos tarybos narys.

2021 m. popiežius paskyrė F.-X. Bustillo, O.F.M. Conv. Ajačo vyskupu ir tais pačiais metais susitiko su juo per Prancūzijos vyskupų vizitą Romoje „Ad limina apostolorum“. Kiek vėliau, 2022 m., popiežius keliems šimtams Romos dvasininkų, su juo koncelebravusių Chrizmos mišias, padovanojo Ajačo vyskupo F.-X. Bustillo knygą Liudytojai, ne funkcionieriai, apie kunigystės pašaukimą ir dvasininkų uždavinius epochinių permainų kontekste. (SAK / Vatican News)

2023 rugpjūčio 08, 11:49