Abatas šv. Benediktas Abatas šv. Benediktas 

Kamaldulių prioras šv. Benedikto šventės dieną paskirtas vyskupu

Kamaldulių abatijos prioras t. Roberto Fornaciari OSB Cam., paskirtas vyskupu Sardinijoje (Italija). Popiežiaus skyrimu jis pakeičia vyskupą Sebastiano Sanguinetti, ligi šio buvusį Tempio-Ampuriaso vyskupą ordinarą.

Naujojo Sardinijos vyskupijos ganytojo skyrimas paskelbtas kamalduliams, o kartu ir visai benediktinų dvasinei šeimai simbolišką dieną – liepos 11-ąją, minint liturginę abato šv. Benedikto, Europos globėjo, liturginę šventę.

Naujasis Tempio-Ampuriaso vyskupas ordinaras t. R. Fornaciari OSB Cam, gimė 1963 m. Emilijos Redže, 1989 m. įstojo į Kamaldulių šv. Benedikto ordiną, 2001 m. įšventintas kunigu. R. Fornaciari yra Šventųjų skelbimo diksterijos patarėjas istorijos klausimais, anksčiau ėjo Areco vyskupijos Toskanos regione tarybos ir kunigų tarybos nario bei vikaro pašvęstajam gyvenimui pareigas. Vyskupas nominantas dabartiniu metu yra Kamaldulių abatijos bendruomenės vyresnysis.

Tūkstantmetį gyvuojančią Kamaldulių abatiją įsteigė benediktinų vienuolis šv. Romualdas. (SAK / Vatican News)

2023 liepos 11, 13:42