Popiežius reformavo Vatikano valstybės konstituciją

Popiežius Pranciškus paskelbė naują Vatikano Miesto Valstybės Pagrindinį įstatymą, kad jis labiau atitiktų mūsų laikų poreikius ir užtikrintų, kad būtų įgyvendinami visi Šventojo Sosto prisiimti tarptautiniai įsipareigojimai.

Gegužės 13 d. paskelbtas naujas Pagrindinis įstatymas pakeičia iki dabar galiojusią Vatikano konstituciją, kurią 2000 m. paskelbė Jonas Paulius II, savo ruožtu pakeisdamas pirmąją konstituciją, kurią 1929 m. paskelbė Pijus XI.

Naujojo Pagrindinio įstatymo preambulėje popiežius Pranciškus paaiškina: „Vykdydamas Petro tarnystę, taip pat būdamas pašauktas vykdyti suverenias galias Vatikano Miesto Valstybėje, kuri Laterano sutartimis tapo priemone užtikrinti Šventajam Sostui absoliučią ir regimą nepriklausomybę bei garantuoti jo suverenumą tarptautinėje plotmėje, nusprendžiau paskelbti naują Pagrindinį įstatymą, kuris atitiktų mūsų laikų reikalavimus.“

Toliau seka Pagrindinio įstatymo normatyvinė dalis, kurią sudaro 24 straipsniai. Nurodoma, kad popiežiui Vatikano valstybėje priklauso visa įstatymų leidimo, vykdomoji ir teisminė valdžia. Taip pat patvirtinamas Vatikano valstybės teisinės sistemos atskirumas nuo Romos kurijos. Tarp įvestų naujovių svarbiausia yra ta, kad Popiežiškąją Vatikano Miesto Valstybės Komisiją, iki šiol sudarytą tik iš kardinolų, galės sudaryti ir kiti nariai, taip pat pasauliečiai ir pasaulietės, kuriuos penkerių metų kadencijai skirs popiežius. (jm / Vatican News)

2023 gegužės 13, 14:00