Jonas Paulius I (Albino Luciani) Jonas Paulius I (Albino Luciani)  

Konferencija Venecijoje apie pal. Jono Pauliaus I mokymą

Palaimintasis Jonas Paulius I (Albino Luciani) tęsė susirinkimo planą Bažnyčiai ir, nors jo mokymas negalėjo išsiplėsti, jis šiandien tapęs atsparos tašku Visuotinei Bažnyčiai. Apie šio tik 33 dienas popiežiumi buvusio Romos vyskupo mokymą bus kalbama gegužės 23 d. Venecijoje įvyksiančioje konferencijoje.

Kardinolas Pietro Parolinas, Vatikano Jono Pauliaus I fondo pirmininkas, kiti fondo atstovai, akademikai ir Bažnyčios Italijoje istorikai konferencijoje Ca’ Foscari universitete Venecijoje pristatys naują veikalą apie Jono Pauliaus I mokymą pagal istorinius dokumentus.

1978 m. popiežiumi išrinktas Venecijos patriarchas A. Luciani pasivadino dvigubu Jono Pauliaus vardu iš pagarbos Pauliui VI ir jo pirmtakui Jonui XXIII – dviem popiežiams, per Vatikano II Susirinkimą pradėjusiems Bažnyčios atsinaujinimą. Tapęs popiežiumi, A. Luciani patikino, jog sieks Susirinkimo įgyvendinimo, kad Bažnyčia aiškiai skelbtų tikėjimą, evangelizuotų, tęstų ekumenines pastangas, kalbėtųsi su visais ir saugotų taiką pasaulyje. Tačiau staigi popiežiaus mirtis nesužlugdė šių ketinimų, nes pamatines gaires iš esmės perėmė ir Bažnyčios gyvenime pratęsė jo įpėdiniai, nuo Karolio Wojtylos – Jono Pauliaus II ir Josepho Ratzingerio – Benedikto XVI iki dabartinio popiežiaus.

Šiemet minimos pal. Jono Pauliaus I išrinkimo ir mirties 45-osios metinės.

2022 m. rugsėjo 4 d., popiežius Pranciškus Dievo tarną ir popiežių Joną Paulių I (1912–1978) paskelbė palaimintuoju. (SAK / Vatican News)

2023 gegužės 16, 15:17