Joaquinas Navaras Vallsas ir Jonas Paulius II Joaquinas Navaras Vallsas ir Jonas Paulius II  (Grzegorz Galazka)

J. Navaras Valsas: šv. Jonas Paulius II iš arti

Ispanijoje išleisti prieš keletą metų mirusio Joaquino Navaro Valso, buvusio ilgamečio popiežiaus šv. Jono Pauliaus II atstovo spaudai, atsiminimai – 600 puslapių veikalas „Mano metai su Jonu Pauliumi II“.

„Editorial Planeta“ leidyklos leidinio autorius, vadovavęs Šventojo Sosto Spaudos salei nuo 1984 iki 2006 m., buvo viena iš žinomiausių Vatikano asmenybių per ilgą Jono Pauliaus II pontifikatą.

J. Navaras Valsas po jo mirties išleistame veikale apžvelgdamas istorinį lenko popiežiaus pontifikatą ir jo paties asmeninius ryšius su juo, pristato daug mažai žinomų pasakojimų, leidžiančių iš arčiau pažvelgti į Karolį Wojtylą ir papildančių žinias apie žmogiškąjį popiežiaus profilį. Šis tekstas taip pat reikšmingas istoriografijos atžvilgiu bei tiems, kurie dirba institucinėse komunikacijos tarnybose, pažymi veikalo recenzijoje A. Gisotti, Vatikano radijo redaktorius, kurį laiką pats laikinai vadovavęs Šventojo Sosto Spaudos salei.

J. Navaras Valsas, pagal profesiją medikas ir žurnalistas, pasakoja ne tik apie darbą su Jonu Pauliumi II, kurį mylėjo kaip tėvą, bet ir apie daugelį tarnybos metu sutiktų labai garsių ir svarbių Bažnyčios veikėjų ir kitų istorinių asmenybių, nuo šv. Kalkutos Motinos Teresės ir J. Ratzingerio (popiežiaus Benedikto XVI), kardinolų A. Casaroli ir J–L. Tauran iki R. Reagano, M. Gorbačiovo, V. Havelo ir F. Kastro.

J. Navaras Valsas pasakoja apie savo labai artimus darbinius ryšius su popiežiumi ir jo bendradarbiais, kurie ilgainiui tik stiprėjo. Popiežiaus atstovas spaudai dažni lydėdavo Joną Paulių II jo atostogose į Italijos Alpes. Tamprūs ryšiai ir Jono Pauliaus II pasitikėjimas leido J. Navarui Valsui „sekti įvykių raidą ir suderinti teikiamą informaciją“. J. Navaras Valsas pripažįsta, kad dirbti su tiesiogine prieiga prie popiežiaus jam buvo neįkainojama privilegija, tačiau dar labiau todėl, kad galėjo iš arti matyti šventąjį. Autoriaus liudijimas apie Jono Pauliaus II šventumą yra veikalo raudonoji gija, šiai temai J. Navaras Valsas paskyrė pagrindinį dėmesnį. Autorius su žavesiu ir jauduliu pasakoja apie Jono Pauliaus II visišką pasikliovimą ir pasitikėjimą Viešpačiu, nuo mažiausių iki didžiausių dalykų tiek savo asmeniniame gyvenime, tiek pontifikato sprendimuose. Rengdamasis svarbiems susitikimams ar sudėtingoms kelionėms, taip pat ir ligos metu dažniems apsilankymams ligoninėje, Jonas Paulius II niekuomet neprarasdavo ramybės ir jam būdingo humoro, bruožo, kuris irgi išsamiai pristatytas naujame veikale. (SAK / Vatican News)

2023 gegužės 09, 14:10