Popiežius Jonas XXIII Popiežius Jonas XXIII 

Prieš 60 metų buvo paskelbta enciklika „Pacem in terris“

Prieš 60 metų – 1963 m. balandžio 11 d. – popiežius Jonas XXIII paskelbė encikliką „Pacem in terris“.

„Žmonės vis labiau yra įsitikinę, kad ginčai tarp tautų negali būti sprendžiami ginklu, o tik derybomis“, – prieš 60 metų rašė šventasis popiežius Jonas XXIII. Matome, kad praėjus šešiasdešimčiai metų šis tekstas vis dar yra labai aktualus ir, deja, matome, kad jo nepaisoma, sukakties proga paskelbtame trumpame komentare rašo Šventojo Sosto komunikacijos dikasterijos redakcijų direktorius Andrea Tornielli.

Pasaulį drasko dešimtys pamirštų konfliktų, o krikščioniškosios Europos širdyje vyksta baisus karas, prasidėjęs Rusijos agresija prieš Ukrainą. Smurto nenaudojimo kultūra sunkiai skinasi kelią, net žodis „derybos“ daugeliui atrodo šventvagiškas. Tarptautinė politika, galinti siekti taikiai spręsti valstybių ginčus, užleido vietą skepticizmui. Diplomatija atrodo prislopinta, karas ir ginklavimasis laikomi neišvengiamais.

Ir vis dėlto, nepaisant šio niūraus vaizdo, rašo Andrea Tornielli, popiežiaus Jono XXIII enciklikoje „Pacem in terris“ išvardyti principai ir toliau kelia iššūkį sąžinėms. Juos mėgina įgyvendinti tie, kurie nepasiduoda neapykantos, smurto ir karo neišvengiamumui, vykdo taikos misijas Ukrainoje ir daugelyje kitų pasaulio vietų, dažnai rizikuodami savo gyvybe. Juos liudija visi tie, kurie rimtai žiūri į popiežiaus Pranciškaus žodžius, pasakytus nunciatūroje Kinšasoje per susitikimą su smurto aukomis: „Norint iš tiesų pasakyti „Ne“ smurtui, neužtenka vengti smurto veiksmų, bet būtina išrauti smurto šaknis – godumą, pavydą ir visų pirma kerštą. Reikia turėti drąsos nuginkluoti širdį.“

2023 balandžio 10, 13:38