Francesca Di Giovanni Francesca Di Giovanni 

F. Di Giovanni: Vatikano diplomatija – vilties balsas pasaulyje

Karas Ukrainoje išryškino daugiašalių santykių sistemos krizę. Diplomatai turi įminti rimtą galvosūkį: kaip atkurti šalių tarpusavio pasitikėjimo bazę ir stabdyti žmonijos atžangą? Tai galima pasiekti aiškių ir konkrečių tikslų įgyvendinimu, sako karjerą baigianti Vatikano diplomatijos vadovė, atsakinga už Šventojo Sosto daugiašalius santykius Francesca Di Giovanni.

Tris dešimtmečius tarptautinių santykių sferoje Vatikane tarnaujanti moteris pažymėjo, kad tarptautinė bendruomenė turi rimtai susirūpinti, kaip atkurti institucinio lygmens dialogo kanalus, kuriuose bendri interesai būtų svarbesni už dalinius. F. Di Giovanni, Vatikano valstybės sekretoriato pasekretorė, t. y. viceministrė, atsakinga už daugiašalius santykius, interviu Vatikano dienraštyje paminėjo kelis konkrečius pavyzdžius: susitarimą dėl Ukrainos grūdų nepaisant karo, COP konferencijas klimato kaitos klausimais, suvokimą, kad migrantų ir pabėgėlių klausimai apima įvairiausius aspektus ir turi būti sprendžiami kartu, taip pat kitus susitarimus ugdymo, kultūros, bioįvairovės ir kitose sferose.

„Reikia tiek šalių, tiek institucijų politinės valios, kad šie ir kiti teigiami žingsniai būtų vis labiau remiami be ideologinės kolonizacijos, apie kurią yra kalbėjęs popiežius. Negalime leisti, kad žmonija žengtų atgal“, – pažymėjo F. Di Giovanni.

Paklausta apie tarnybą Vatikano valstybės sekretoriato daugiašalių santykių sekcijoje, F. Di Giovanni sakė, kad vyksta komandinis darbas, bendradarbiavimas su kitomis Šventojo Sosto institucijomis: „Vatikano diplomatija tarptautinėje aplinkoje ne tik turi aiškią poziciją, bet ir yra vilties balsas“.

„Popiežiškoji diplomatija yra nešališka, nes Šventasis Sostas neturi kitų interesų, o tik kaip padėti kraštams kurti taiką, paremtą teisingumu ir tarpusavio bendradarbiavimu dėl bendrojo gėrio, gerbiant visų orumą ir asmens teises, siekiant brolybės ne tik individualiuose, bet ir tautų santykiuose. Šventajam Sostui rūpi teisingumo, tiesos ir gėrio vertybės. Vatikanas yra įsitikinęs, kad žmonės, šiuo atveju tie, kuriems suteikta sprendimo galia, gali pakeisti pačius baisiausius ir negailestingus pasirinkimus ir rinktis gerumo kelius. Jei dialogas nuoširdus, net jei pradedama eiti mažais žingsniais, jis yra kuriantis ir gali palengva iš naujo įžiebti vilties šviesą“, – pažymėjo F. Di Giovanni.

Po kelių savaičių, kovo 24 d., tarnybą Vatikane baigianti trims popiežiams tarnavusi diplomatė F. Di Giovanni yra pirmoji moteris, ėjusi vadovaujamas pasekretorės pareigas Valstybės sekretoriate Vatikane. Popiežiaus Pranciškaus sprendimą ją skirti į tradiciškai vyrų ir dvasininkų postą F. Di Giovanni pavadino „tikrai pranašišku, kuris ateityje virs įprastu“. (SAK / Vatican News)

2023 kovo 04, 13:20