„Requiem“ mirusiems vaikams atminti Dobroslave, Odesijos srityje, Ukrainoje „Requiem“ mirusiems vaikams atminti Dobroslave, Odesijos srityje, Ukrainoje  (ANSA)

Šiandien Jėzus gimtų Ukrainoje

„Jei Jėzus gimtų šiandien, jis gimtų Ukrainoje“, – pažymėjo popiežiaus išmaldininkas kardinolas K. Krajewskis. Kardinolas kalbėjo Kūčių vakarą Fastivo mieste, Kyjivo srityje, kur Kalėdas sutiko su dominikonų parapijos bendruomene. Apie kardinolo vizitą Vatikano radijo Ukrainiečių skyriaus redaktorei S. Duckhovych papasakojo Ukrainos dominikonų provincijos vikaras.

Popiežiaus išmaldininkas, trečios svarbiausios Šventojo Sosto Gailestingosios meilės tarnystės dikasterijos prefektas, jau penktąjį kartą nuo Rusijos sukelto karo pradžios lankėsi Ukrainoje. Kaip ir per ankstesnes keliones, kardinolas atgabeno Ukrainos žmonėms humanitarinės pagalbos siuntą. Dalį popiežiaus ir per jį Vatikano suteiktos pagalbos kardinolas K. Krajewskis paprastai gabena savo paties vairuojamu furgonu ar Ukrainai dovanojama greitosios pagalbos mašina. Šį sykį kardinolas furgonu atvežė ne tik žieminių drabužių, bet ir elektros generatorių. Kitą, kur kas didesnę Ukrainai skirtos humanitarinės paramos dalį, įskaitant generatorius, iš Vatikano gabeno kelių sunkvežimių vilkstinė.

Lankydamasis Fastivo katalikų misijoje, dominikonų vienuolyne ir Šv. Martyno Poreso humanitarinės pagalbos paskirstymo punkte, kardinolas galėjo betarpiškai įsitikinti, ką reiškia dabartinėmis aplinkybėmis per žiemą gyventi be elektros ir vandens. Kardinolas Fastive bendravo su tikinčiaisiais, savanoriais ir humanitarinio centro globojamais pabėgėliais. Pasak dominikono t. Jaroslawo Krawieco, per Kalėdų vigilijos Mišias žmonės nesulaikė ašarų, išgirdę K. Krajewskio palyginimą apie Jėzaus gimimą Ukrainoje. Kardinolas užtikrino homilijos klausytojus, kad popiežius yra su jais, jis labai arti jų, jais rūpinasi. Su popiežiaus humanitarine misija iš Romos atkeliavęs kardinolas perdavė popiežiaus Pranciškaus palaiminimą ir vienai savanorių šeimai padovanojo jo palaimintą rožinį.

Kardinolas prašė nelaikyti rožinio kaip saugotino muziejinio daikto, paaiškindamas, kad rožinis yra tam, kad padėtų žmonėms melstis. Kalbėdamas apie kardinolo vizitą t. J. Krawiecas sakė, kad po šių kardinolo žodžių Fastivo tikintieji pradėjo naują maldos iniciatyvą parapijoje. Kardinolo apsilankymą išgyvenome kaip popiežiaus artumo ženklą, patikino tėvas dominikonas J. Krawiecas.

Pamokslininkų ordino nariai Ukrainoje tarnauja šešiose vietovėse ir padeda žmonėms įvairiais būdais, įskaitant humanitarinę pagalbą. 2022 m. sausio 6 d. jie atidarė Fastivo centrą nepasiturintiems asmeniams, ligoniams ir vargšams. Patalpas palaimino apaštališkasis nuncijus Ukrainoje arkivysk. V. Kulbokas. Prasidėjus plataus masto karui centras skubiai pertvarkytas į pabėgėlių centrą benamėms šeimoms. Šiuo metu centre globojama apie penkiasdešimt dėl karo namus apleisti priverstų šeimų iš Bachmuto, Prokovsko ir Charkivo priemiesčių. Be to, dominikonai su savanorių komandomis gabena humanitarinę paramą į nuo karo labiausiai nukentėjusias vietas, neseniai dalijo būtiniausius reikmenis kenčiantiems Charkive, Iziume ir Balaklijoje, dažnai lankosi Chersone.

Ukrainoje tarnaujantiems dominikonams labai rūpi ir pastoraciniai uždaviniai. Stengiamės mokyti tiesos ir ją liudyti, kad žmonės ir karo sąlygomis būtų pamaldūs, dvasiškai stiprūs ir kad jaunimas, nepaisant elektros tiekimo ir interneto ryšio trukdžių, galėtų tęsti mokslą. Nors karas, turime galvoti ir apie ateitį, Vatikano radijui sakė Ukrainos dominikonų provincijos vikaras. Jis pasidžiaugė vienuolių liudijamu artumu kitiems, stokojantiems, nesvarbu, ar jie tikintys, ar ne. Apie tai per Kalėdų Mišias kalbėjo ir iš Romos atvykęs kardinolas K. Krajewskis. Jis priminė Jėzaus kvietimą, kad pas jį ateitų visi, kurie vargsta ir yra prislėgti. Ir Jėzus kreipiasi į visus, ne tik į tikinčius ar katalikus. Mūsų, kaip Bažnyčios, tarnystė karo sąlygomis tikrai turi būti skirta visiems, pažymėjo dominikonas t. J. Krawiecas.  (SAK / Vatican News)

2023 sausio 13, 14:11