Benediktas XVI Benediktas XVI 

Josephas Ratzingeris (1927–2022) – kunigas, vyskupas, popiežius

Josephas Ratzingeris gimė Bavarijos Marktl am Inn miestelyje 1927 m. balandžio 16 d. (Didįjį šeštadienį) ir tą pačią dieną buvo pakrikštytas.

Vaikystę ir paauglystę jis praleido Traunšteine, mažame miestelyje netoli Austrijos sienos. Likus keliems mėnesiams iki Antrojo pasaulinio karo pabaigos, dar pilnametystės nesulaukęs J. Ratzingeris buvo paimtas į kariuomenę ir tarnavo priešlėktuvinės gynybos dalinyje. Po karo kartu su vyresniuoju broliu Georgu, įstojo į kunigų seminariją, studijavo filosofiją ir teologiją Freisinge ir Miunchene. 1951 m. birželio 29 d., kartu su broliu, buvo įšventintas kunigu.

Po metų kun. Josephas Ratzingeris apsigynė teologijos daktaro disertaciją ir pradėjo dėstyti Freisingo filosofijos ir teologijos institute, vėliau dėstė Bonos, Miunsterio, Tiubingeno universitetuose, kol galiausiai buvo paskirtas Regensburgo universiteto dogmatikos ir dogmų istorijos katedros vedėju. Kaip ekspertas jis dalyvavo 1962–1965 m. vykusiame Vatikano II Susirinkime.

1977 m. kovo 25 d. popiežius Paulius VI kunigą Josephą Ratzingerį paskyrė Miuncheno ir Freisingo arkivyskupu, o tų pačių metų birželio 27 d. – kardinolu. 1981 m. Jonas Paulius II jį paskyrė Tikėjimo mokymo kongregacijos prefektu.

Pasibaigus ilgam Jono Pauliaus II pontifikatui, 2005 m. balandžio 19 d. kardinolas Josephas Ratzingeris buvo išrinktas popiežiumi ir pasirinko Benedikto XVI vardą.

2013 m. vasario 11 d. jis paskelbė apie sprendimą atsisakyti Petro tarnystės. Benedikto XVI pontifikatas baigėsi 2013 m. vasario 28 d. Kaip popiežius emeritas jis iš pradžių išsikėlė gyventi į Kastelgandolfo vasaros rezidenciją, o vėliau apsigyveno Vatikano sodų Mater Ecclesiae vienuolyje, kuriame mirė paskutinės 2022 metų dienos rytą. 

2022 gruodžio 31, 13:33