Misionieriai Misionieriai 

Evangelizavimo diskasterijai paskirtas sekretorius

Popiežiaus vadovaujamai Evangelizavimo dikasterijai paskirtas dar vienas sekretorius.

Juo tapo 50 m. dvasininkas iš Neapolio, kun. Emilio Nappa, ligi šiol dirbęs Šventojo Sosto Ekonomikos sekretoriate. Popiežius Pranciškus naująjį Evangelizavimo dikasterijos papildomą sekretorių paskyrė tituliniu arkivyskupu ir, pavedęs atsakomybę už misijas, jį paskyrė Popiežiškųjų misijų darbų pirmininku.

Kun. E. Nappa anksčiau tarnavo Valstybės sekretoriato bendrųjų reikalų skyriuje. Evangelizavimo dikasterijoje jis, kaip arkivysk. Giovanni Pietro Dal Toso iš šiaurės Italijos, kaip papildomi sekretoriai dirbs šalia dikasterijos pagrindinio sekretoriaus, iš Tanzanijos kilusio arkivysk. Protase Rugambwa. (SAK / Vatican News)

2022 gruodžio 03, 13:21