Minų laukas Minų laukas 

Šventasis Sostas: dar nepasirašę konvencijos dėl minų, tai tepadaro

„Priešpėstinė mina“ – mina, kuri sukonstruota taip, kad sprogtų, kai prie jos atsiduria, link jos artėja arba prie jos prisiliečia asmuo, ir kuri sužaloja, sužeidžia ar užmuša vieną ar kelis asmenis, paaiškinama „Konvencijoje dėl priešpėstinių minų naudojimo, kaupimo, gamybos ir perdavimo uždraudimo ir dėl jų sunaikinimo“. Šventojo Sosto atstovas paragino ją pasirašyti dar to nepadariusias šalis.

Arkivyskupas Fortunatus Nwachukwu, Šventojo Sosto nuncijus prie Jungtinių Tautų ir kitų organizacijų Ženevoje, dalyvavo Konvenciją pasirašiusių šalių susitikime. 2003 metais šią konvencija ratifikavo ir Lietuva. Ji įpareigoja nenaudoti, nekurti, negaminti, nekaupti priešpėstinių minų, jų neperduoti kitiems, neskatinti ir nepadėti jų gaminti, o turėtas minas – sunaikinti. Šie ribojimai ir draudimai netaikomi dideliems ir sunkiems taikiniams, pavyzdžiui tankams, skirtoms minoms.

Šventojo Sosto delegacijos vadovas savo kalboje priminė etinius motyvus, dėl kurių buvo priimta priešpėstines minas draudžianti konvencija – savo veikimo pobūdžiu jos sukelia didžiules kančias, ne vien kariams, bet ir civiliams, įskaitant vaikus, ne vien karo metu, bet ir daugelį metų po karo. Žemėje likusios priešpėstinės minos ne vien atima žmonių sveikatą ir gyvybes, bet ir stabdo socialinę bei ekonominę pažangą taikos metu. Būtina išvalyti minomis dar užterštas teritorijas ir teikti pagalbą jų aukoms.

Tiesa, kad pasaulis be minų dar nėra pasaulis be aukų. Bet jei konvencija taps visuotine, aukų bus mažiau. „Šventasis Sostas primygtinai ragina visas valstybes, kurios dar nėra pasirašiusios konvencijos, prisijungti prie jos ir jau dabar sustabdyti priešpėstinių minų gamybą ir naudojimą“,– pareiškė arkivyskupas F. Nwachukwu.

Pasak jo, šiuolaikiniame pasaulyje neturime bijoti klausti: kodėl didžiulės lėšos ir technologiniai tyrimai skiriami mirtinai pavojingų ginklų kūrimui, o ne tam, kad kurtume geresnius ir visiems prieinamus protezus. Kodėl vis dar investuojame į mirties įrankius, į beatodairišką bei nereikalingą kančią, o ne į gyvybės ir taikos priemones? (RK / Vatican News)

2022 lapkričio 29, 14:54