Prakartėlė bus įrengta prie Šv. Petro aikštėje jau stovinčios eglės Prakartėlė bus įrengta prie Šv. Petro aikštėje jau stovinčios eglės  

2022 metų prakartėlė Šv. Petro aikštėje – Alpių papėdėse gyvenančių meistrų darbas

Prakartėlė, kurią šiais metais kalėdiniu laikotarpiu Šv. Petro aikštėje išvys piligrimai ir Romos miesto svečiai, o televizorių ekranuose – visas pasaulis, atkeliaus iš Karnijos Alpių regiono Šiaurės Italijoje. 18 kone natūralaus dydžio skulptūrų, apšviestų penkiasdešimčia lempelių, pagamintų vienuolikos meistrų, tarp kurių dvi moterys, vienuolis kapucinas ir ukrainiečių kilmės menininkas.

„Įstabus prakartėlės ženklas, toks brangus krikščionių tautai, visada kelia nuostabą ir susižavėjimą. Vaizduoti Jėzaus gimimo įvykį reiškia paprastai ir džiaugsmingai skelbti Dievo Sūnaus įsikūnijimo slėpinį. Prakartėlė yra tarsi gyva Evangelija, kylanti iš Šventojo Rašto puslapių“, – 2019 gruodžio 1-ąją Apaštališkajame laiške Admirabile signum apie Kalėdų prakartėlės prasmę bei vertę rašė popiežius Pranciškus, ragindamas palaikyti šeimose džiaugsmingą ir liaudies pamaldumu turtingą tradiciją, įrengti jas aikštėse, mokyklose, kalėjimuose. 

Kristaus gimimą ir jo aplinkybes vaizduojančią prakartėlę išdrožė grupė medžio meistrų ir menininkų, gyvenančių Sutrijaus (Sutrio) miestelyje ar jo apylinkėse, Udinės arkivyskupijos teritorijoje. Sutrijaus miestelis Alpių papėdėje nuo seno didžiuojasi gyva medžio drožybos tradicija: miestelį lankantys turistai gali pamatyti daug medžio skulptūrų, o kalėdiniu laikotarpiu – medinių prakartėlių.

Nurodoma, kad prakartėlė – skulptūros ir tvartelio konstrukcijos – sveria kone 17 tonų, panaudoti 24 kubai medienos, tačiau nenukirsta nei vienas naujas medis: skulptūroms buvo panaudoti prieš dešimtis metų nukirstų medžių rąstai, taip pat nuo senumo išvirtę arba audrų nuversti medžiai. Tvartelio konstrukcijai, siekiančiai septynių metrų aukštį, panaudotos seno pastato sijos ir išvirtusių medžių šaknys.

Prakartėlės meninio projekto vadovas – Stefano Comelli. Tarp skulptūrų autorių – dvi moterys: Arianna Gasperina ir Martha Muser. Dievo Motinos skulptūrą išdrožė vienuolis kapucinas Gianni Bordinis, susižavėjęs medžio drožyba prieš kelias dešimtis metų, dar studijų seminarijoje metu. Prie prakartėlės kūrimo prisidėjo ir ukrainiečių kilmės menininkas Oleksandras Shteyninheris, Italijoje gyvenantis nuo 1999 metų.

Kristaus gimimą vaizduojančios prakartėlės centre – Kūdikėlio Jėzaus lopšelis, į Išganytoją rodanti Mergelė Marija, šv. Juozapas su lempele rankoje, apšviečiančia tvartelį, bet taip pat simbolizuojančia vilties šviesą.

Greta Šventosios šeimos – tradiciškai vaizduojami gyvūnai, jautis ir asilėlis, siejami su viena pranašo Izaijo ištarme. žinoma, netoliese ir trys iš išminčiai iš Rytų, sekę paskui žvaigždę, atnešę savo dovanas.

Prakartėlių tradicijoje taip pat įprasta įterpti kasdienius, tam tikram kontekstui būdingus personažus – Sutrijaus prakartėlė ne išimtis. Žiūrovai matys mažo berniuko ir mažos mergaitės, smalsiai stebinčių Jėzaus gimimo sceną ir vienas kitą, statulėles, tarsi bylojančias, jog vaikams prakartėlės žinia – suprantama betarpiškai. Kristaus gimimo sceną stebi ir audėja, simbolizuojanti kadaise tradicinį Karnijos regiono moterų amatą. Panaši ir keliaujančio prekiautojo, ant pečių nešančio medinę dėžę su savo prekėmis, figūra: kadaise tokie prekiautojai keliaudavo iš vieno kalnų kaimelio į kitą, parduodami arba išmainydami prekes.

Greta tvartelio taip pat stovės piemenėlės ir avelės skulptūros. Avis yra nuolankumo ir paprastumo simbolis, o piemenėlės figūra primena ne vien Evangelijos piemenis, kuriems visų pirma buvo paskelbta žinia apie Išganytojo gimimą, bet ir dar vieną Karnijos Alpių regione kadaise paplitusią profesiją.

Dar dvi skulptūros vaizduoja vieną žmogų, kuris padeda atsistoti ant kojų kitam: jie simbolizuoja visus kasdienius ir nekasdienius sunkumus bei solidarumo poreikį tarp žmonių. Abi figūros atsigręžusios į prakartėlės sceną, nes ten yra galutinė viltis. Dar viena figūra vaizduoja dailidę, palinkusį virš medžio gabalo. Tai pačių Sutrijaus medžio meistrų ir drožybos tradicijos personifikacija.

Prakartėlę Šv. Petro aikštėje numatoma įrengti pirmąją gruodžio savaitę. Gruodžio 24-ąją į lopšelį bus paguldyta Kūdikėlio Jėzaus skulptūrėlė. Prakartėlė liks stovėti iki Trijų Karalių iškilmės.

„Įrengę prakartėlę namie galime iš naujo išgyventi tai, kas vyko Betliejuje. Žinoma, Evangelijos visuomet išlieka šaltiniu, leidžiančiu pažinti ir apmąstyti tą įvykį. Tačiau jo vaizdavimas prakartėlėje padeda įsivaizduoti scenas, žadina jausmus, ragina pasijusti įsitraukusiam į išganymo istoriją, dabartinantis su šiuo įvykiu, kuris yra gyvas ir aktualus įvairiausiuose istoriniuose ir kultūriniuose kontekstuose“, – prieš trejus metus paskelbtame laiške apie prakartėlės prasmę ir svarbą rašė popiežius.  (RK / Vatican News)

2022 lapkričio 29, 15:02