P. Parolinas P. Parolinas 

Popiežius Bahreine paskatins religijų bendradarbiavimą

Ketvirtadienį, lapkričio 3 d., popiežius išvyksta į Bahreiną. Trijų dienų vizitas bus 39-oji Pranciškaus apaštališkoji kelionė ir istorinis pirmas popiežių apsilankymas Bahreino karalystėje. Vienas iš pagrindinių kelionės įvykių bus jo dalyvavimas suvažiavime apie dialogą dėl taikos bei Rytų ir Vakarų sambūvio.

Tiek konferencija apie dialogą ir taikingą sambūvį, tiek popiežiaus dalyvavimas joje bus aiški vienybės žinia pasauliui itin jautriu ir sudėtingu, tam tikrais aspektais net tragišku žmonijos istorijos momentu, pažymėjo popiežiaus kelionės išvakarėse jo dešinioji ranka Vatikane, jį kelionėje lydėsiantis kardinolas P. Parolinas. Jis pridūrė, kad Bahreine įvyks du atskiri susitikimai: vienas – musulmonų lyderių, pritariančių dialogui ir pasisakančių už tai, kad religijos būtų gerbiamos, ir ekumeninis susitikimas, kuriame dalyvaus daug atstovų iš skirtingų kraštų. Tačiau jų abiejų siunčiama žinia ta pati: vienybės ir taikingo sambūvio žinia pasauliui, paženklintam įtampos, susipriešinimo ir konfliktų, pasakė pokalbyje su Vatikano radijo redaktoriumi M. Menichetti Vatikano Valstybės sekretorius.

Paklaustas apie Abu Dabio dokumento apie visuotinę brolybę už taiką ir sambūvį aktualumą šios kelionės kontekste, P. Parolinas patikino, kad jis yra labai aktualus ir tarsi viena gija sujungia pastarąsias Pranciškaus keliones į kitus šiaurės Afrikos ir centrinės Azijos kraštus. Anot P. Parolino, popiežius nepaliauja kartojęs, kad Dievas ir neapykanta, religija ir smurtas yra absoliučiai nesuderinami: tarp jų nėra įmanomas joks sąryšis ar sąlytis, nes tas, kas pritaria neapykantai ir smurtui, iškreipia religijos prigimtį. Popiežius Kazachstane labai aiškiai pasakė du dalykus – svarbu, kad religijos apsivalytų ir būtų vieningos.

Pagunda manipuliuoti religija visuomet buvo, ji išnaudota tikslams, kurie nėra religijos tikslai, – siekta galios, užvaldyti. Popiežius prašo, kad religijos iš pagrindų apsivalytų. Tuo pat metu jis skatina religijas būti vieningomis. Religijos tikrai gali bendradarbiauti dėl vienybės. Pašalinusios visus nesusipratimus religijos galės būti akstinu susitaikymui, taikai, sambūviui ir darnai, sakė kardinolas P. Parolinas.

Kalbėta ir apie musulmonų daugumos karalystės vidaus gyvenimą, santykius su krikščionimis – mažąja Bahreino katalikų bendruomene, kurią Pranciškus aplankys, kad suteiktų drąsos jos krikščioniškam gyvenimui ir liudijimui, sakė Popiežiaus valstybės sekretorius P. Parolinas. (SAK / Vatican News)

2022 spalio 31, 16:35