Richardas Kuuia Baawobras Richardas Kuuia Baawobras 

Būsimasis kardinolas Richardas Kuuia Baawobras

Richardas Kuuia Baawobras, Bažnyčios Ganoje vyskupas ir nominuotasis kardinolas, išrinktas SECAM – Afrikos ir Madagaskaro vyskupų konferencijų simpoziumo – pirmininku.

63 m. amžiaus ganytojas, Wa vyskupijos ordinaras yra Baltųjų tėvų, arba Afrikos misijų draugijos, narys, 1987 m. įšventintas kunigu. Jis ėjo įvairias sielovadines pareigas ir tęsė mokslus iki 2010 metų, kai buvo išrinktas Afrikos Baltųjų tėvų draugijos vyresniuoju. Tais pačiais metais buvo paskirtas Popiežiškojo arabų ir islamo studijų instituto vicekancleriu. Pastarąsias pareigas nominuotasis kardinolas ėjo iki 2016 m, kai buvo popiežiaus Pranciškaus paskirtas savo gimtosios Wa vyskupijos vyskupu. Vyskupas R. K. Baawobras šiuo metu yra Šventojo Sosto krikščionių vienybės dikasterijos narys.

Rengdamasis kunigo ir vienuolio misionieriaus pašaukimui, R. K. Baawobras lankė Tamalės Šv. Viktoro kunigų seminariją Ganoje, noviciatą atliko Fribūre Šveicarijoje, studijavo teologiją Toteridžo Misionierių Institute Anglijoje, davė vienuolinius įžadus Šv. Edvardo kolegijoje Londone. Jau būdamas kunigu studijavo Popiežiškajame Biblijos Institute Romoje ir šv. Ignaco dvasingumą Le Châtelard jėzuitų dvasingumo centre Prancūzijoje, buvo savo vienuolinės draugijos ugdytojas Kahangaloje, Tanzanijoje, ir Tulūzoje, Prancūzijoje, dalyvavo draugijos Prancūzijos provincijos kapituloje, kuri jį išrinko generaliniu asistentu. 2010 m. tapo pirmuoju afrikiečiu, išrinktu misijų draugijos – Afrikos Baltųjų tėvų – generaliniu vyresniuoju. 2015 m. Vienuolijų vyresniųjų sąjunga vyskupą R. K. Baawobrą paskyrė delegatu į Vyskupų sinodo asamblėją apie šeimos pašaukimą ir misiją Bažnyčioje ir dabartiniame pasaulyje.

Būsimas kardinolas vysk. R. K. Baawobras yra pirmasis Ganos ganytojas, išrinktas Afrikos ir Madagaskaro vyskupų konferencijų simpoziumo pirmininku nuo šios organizacijos įkūrimo 1969 m.

Po išrinkimo naujasis pirmininkas vysk. R. K. Baawobras interviu Vatican News tarp savo prioritetų nurodė saugumą ir migracijos keliamus iššūkius Afrikoje – tai buvo pagrindinės Afrikos ir Madagaskaro vyskupų konferencijų simpoziumo plenarinės asamblėjos temos. Vyskupas pridūrė, kad jo išrinkimas SECAM pirmininku jam yra kvietimas tarnauti Dievui tarnaujant savo broliams ir seserims kaip kardinolas ir SECAM pirmininkas.

Popiežius Pranciškus rugpjūčio 27 d. Romoje vyksiančioje konsistorijoje įteiks kardinolo insignijas vysk. R. K. Baawobrui ir dar kitiems 19 dvasininkų. (SAK / Vatican News)

2022 rugpjūčio 02, 11:36