Popiežius pašvęsto gyventimo šventės Mišiose Popiežius pašvęsto gyventimo šventės Mišiose 

Kanonų teisė: dvasininkų institutams galės vadovauti ne dvasininkai

Popiežinės teisės dvasininkų vienuolinių institutų ir Popiežinės teisės dvasininkų apaštališkojo gyvenimo draugijų vyresniaisiais galės būti šių institutų ir draugijų nariai ne dvasininkai.

Tai pažymima Pašvęstojo gyvenimo institutų ir apaštalinio gyvenimo draugijų kongregacijos trečiadienį, gegužės 18 d., paskelbtame reskripte iš popiežiaus vasario 11 d., audiencijos. Popiežius įgaliojo kongregaciją su diskretiškumu ir atsižvelgiant į pavienius atvejus, leisti skirti ne dvasininkus vyresniaisiais pakeitus kanonų teisės kodekso 588 kanono 2 straipsnį. Pasak kongregacijos paskelbto Rescriptum ex Audientia Sanctissimi, nauja tvarka įsigalioja tą pačią reskripto paskelbimo dieną. Pagal minėtąjį kanonų teisės kodekso straipsnį, dvasininkų institutams ligi šiol vadovavo tik dvasininkai.

Reskripto dokumente taip pat paskelbta vyresniųjų ne dvasininkų skyrimo tvarka ir sąlygos. (SAK / Vatican News)

2022 gegužės 18, 13:34