Popiežius Pijus XII (Eugenio Pacelli) Popiežius Pijus XII (Eugenio Pacelli)  

E. Pacelli – Pijus XII ir „tikėjimo brolių“ genezė

Formuluotė „tikėjimo broliai“ žydų ir krikščionių religijų kontekste, kurią iš naujo atrado Vatikano II susirinkimas, priklauso Eugenio Pacelli, tapusio popiežiumi Pijumi XII, plunksnai, sako istorikas Michael F. Feldkamp.

Pasak popiežiaus Pijaus XII biografo ir jo gyvenimo tyrinėtojo, terminas „tikėjimo broliai“ aptinkamas prelato Eugenio Pacelli rašte iš Pirmojo pasaulinio karo laikotarpio. Istorikas pristatė naujų tyrimų rezultatus vokiečių mokslo bendruomenės Görres-Gesellschaft instituto Romoje renginyje.

Anot Michaelio F. Feldkampo, nuo 2020 metų mokslininkams suteikta galimybė susipažinti su Vatikano archyvo medžiaga apie popiežių Pijų XII yra paradigminė permaina Pijaus XII asmens ir pontifikato tyrimo sferoje. Istorikas tvirtino, jog dokumentai vienareikšmiškai parodo, koks buvo Pijaus XII nusistatymas žydų klausimu ir kaip jis jiems padėjo.

Iš italų aristokratų kilęs ir Romoje gimęs Eugenio Pacelli Pirmojo pasaulinio karo pradžioje dirbo Vatikano kurijoje, kur buvo įtakingojo kardinolo P. Gasparri sekretoriumi, o 1917 metais paskirtas vyskupu E. Pacelli tapo nuncijumi Bavarijoje ir, po kelerių metų, – visoje Vokietijoje.

Istorikas tvirtina, kad E. Pacelli per Didįjį karą subrandintos patirties dėka dėmesį skyrė taikos klausimams ir visų pirma darbavosi dėl neutralumo. Vokietijoje jis naudojo ir slaptąją diplomatiją.

Kitas vokiečių istorikas skelbia Vatikano archyve suradęs įrodymų apie daugybės nacių persekiojamų žydų pagalbos prašymus popiežiui Pijui XII ir apie tai, kaip jis jiems padėjo. E. Pacelli pontifikato, prasidėjusio 1939 m., Antrojo pasaulinio karo išvakarėse, tyrinėtojas Hubert Wolf atrado per 15 000 žydų laiškų iš visos Europos su prašymais jiems padėti.

Šie laiškai yra įspūdingi dokumentai ir sukrečiantys liudijimai apie žmonių likimus – persekiojimą, kentėjimą ir išgąstį nacių valdymo laikotarpiu, dalijosi įspūdžiais istorikas. Pasak jo, Šventasis Sostas, kai tik galėjo, atsiliepdavo į įvairius prašymus, paremdamas pinigais, maistu ar nakvyne. Kartais popiežius padėdavo ir tais atvejais, kai buvo prašoma vizos ar bilieto kelionei laivu, kad žmonės išvengtų deportacijos į mirties stovyklas.

Vatikano archyvų dokumentai gali padėti atskleisti tiesą apie popiežiaus E. Pacelli – Pijaus XII laikyseną žydų holokausto atžvilgiu. Tam turėtų pasitarnauti nuo 2020 metų mokslininkams atverta archyvų medžiaga. E. Pacelli pontifikatas, trukęs 22 metus, buvo vienas sudėtingiausių praėjusiame šimtmetyje, o Antrojo pasaulinio karo laikotarpis – ypatingai skausmingas. (SAK / Vatican News)

2022 vasario 05, 12:18